Szkoła 2GratulacjeZakończenie rokuSzkoła 1Targi edukacyjne 2016_2

PROJEKT "DROGA KU PRZYSZŁOŚCI"

Nasza Szkoła została zakwalifikowana do udziału w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego „Droga ku przyszłości – dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”.Projektem objęci są uczniowie klas pierwszych, dla których przygotowano dodatkowe , bezpłatne zajęcia z następujących zakresów:

 • Języka angielskiego,
 • Zajęć informatycznych,
 • Przedsiębiorczości,
 • Umiejętności psychospołecznych.

Zajęcia rozpoczną się w lutym, trwać będą do końca czerwca 2011r i kończyć się będą uzyskaniem certyfikatów potwierdzających nabycie nowych umiejętności.Uczestnicy projektu będą brać udział w bezpłatnych 3-tygodniowych obozach letnich (dla każdego ucznia 2 obozy w 2009 i 2010r.) oraz sympozjach naukowych organizowanych we współpracy z uczelniami wyższymi.Dnia 12 stycznia odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do projektu. Lista odób zakwalifikowanych będzie podana w późniejszym terminie.
Lista uczniów zakwalifikowanych do konkursu

Dodatkowe informacje

„Droga ku przyszłości w ZSP w Malachinie”.

20 uczniów Technikum ( technik informatyk, ekonomista i handlowiec) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie uczestniczy w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, przedsiębiorczości, umiejętności psychospołecznych i informatyki w ramach projektu „Droga ku przyszłości”, który organizuje Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku. Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.Zadaniem projektu jest przełamanie barier i pomoc uczniom w rozwoju kompetencji kluczowych, które pozytywnie wpłyną na zdolność do przyszłego zatrudnienia. Projekt zakłada pogłębienie (specjalizację) wiedzy uczniów poprzez udział w zajęciach dodatkowych z następujących zakresów: technologii informacyjno-komunikacyjnych przedsiębiorczości , języka angielskiego, umiejętności psychospołecznych.

Projekt jest programem pilotażowym i obejmuje kształcenie uczniów przez cały okres szkoły. Zadaniem jest przygotowanie uczniów do podjęcia studiów, pracy lub założenia własnej działalności gospodarczej.

Pomocą będą uzyskane w ramach projektu certyfikaty. Uczniowie naczas trwania projektu ( 2 lata) otrzymali laptopy z opłaconym dostępem do Internetu. W ramach projektu, w czasie wakacji w lipcu 2009r wyjechali na 3 tygodniowy obóz do Ośrodka Wypoczynkowego w Zalesiu na Mazury. 3 i 4 grudnia 2009r  na Politechnice Gdańskiej uczestniczyli w seminarium poświęconym przedsiębiorczości. Latem 2010 roku wyjadą na kolejny 3 tygodniowy wypoczynek połączony z zajęciami psychospołecznymi.

Projekt dla uczniów rozpoczął się w styczniu 2009 r. i potrwa aż do końca I semestru roku szkolnego 2010/2011

Uczniowie biorący udział w projekcie:

Informatyka:

 1. Sabrina Czapiewska
 2. Błażej Dywel
 3. Łukasz Gruźliński
 4. Paweł Jankowski
 5. Marcin Krzoska
 6. Maciej Kuklewski
 7. Patryk Lipski
 8. Adam Narloch
 9. Mateusz Pestka
 10. Agnieszka Sikora

Przedsiębiorczość:

 1. Mirosława Biesek
 2. Angelika Czarnowska
 3. Krystyna Jażdżewska
 4. Urszula Klaman
 5. Celina Kriezel
 6. Ewelina Lipska
 7. Ilona Pałubicka
 8. Katarzyna Pliszka
 9. 19. Joanna Stopa
 10. 20. Anna Urbańska

image

image

image