Zakończenie rokuSzkoła 1GratulacjeTargi edukacyjne 2016_2Szkoła 2

Wykaz podręczników

Poniżej linki do wykazów podręczników dla klas pierwszych TECHNIKUM oraz BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

PROSZĘ ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA TYP SZKOŁY CZYLI CZY DLA UCZNIÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ CZY DLA UCZNIÓW PO GIMNAZJUM!!!

I jeszcze jedna uwaga - wykazy zawierają tylko podręczniki do przedmiotów ogólnych. Podręczniki do przedmiotów zawodowych ze względu na rozszerzającą się szybko w ostatnim czasie ofertę wydawniczą, zostaną przedstawione przez nauczycieli na początku roku szkolnego.

Podręczniki dla klasy pierwszej TECHNIKUM PO SZKOLE PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2019/2020

Podręczniki dla klasy pierwszej BRANŻOWEJ SZKOŁY i STOPNIA PO SZKOLE PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2019/2020

 

Uwaga,
informujemy, że zgodnie z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949), w kształceniu uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami gimnazjum, w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022 mogą być stosowane podręczniki do danych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z późn. zm.), dostosowanych do wieloletniego użytku.

W związku z powyższym zachowuje aktualność wykaz podręczników sporządzony na rok szkolny  2014/2015 z wyjątkiem podręcznika do języka angielskiego dla branżowej szkoły I stopnia i poziomu podstawowego w technikum. W tym przypadku obowiązywać będzie podrecznik:

Podręczniki dla klasy pierwszej TECHNIKUM PO GIMNAZJUM na rok szkolny 2019/2020

Podręczniki do klasy pierwszej BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA PO GIMNAZJUM na rok szkolny 2019/2020