mrowiecSzkoła 1Zakończenie rokuTargi edukacyjne 2016_2Gratulacje

Pedagog szkolny

mgr Edyta Wulczyńska  -  zaprasza...

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 3. Masz problemy rodzinne.
 4. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 5. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 6. Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 7. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 8. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić!

Kontakt z pedagogiem szkolnym

tel. 0-52-398-60-88 wew.44
napisz e-mail

Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • Zajęcia profilaktyczne
 • Porady dla uczniów,
 • Porady, konsultacje dla rodziców,
 • Porady i konsultacje dla nauczycieli.
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Zadania pedagoga szkolnego wynikające
z Rozporządzenia   Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 7 stycznia 2003 roku:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów
  oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom,
  w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców
  i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych
  i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
  o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku
  do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia
  i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej