Targi edukacyjne 2016_2Zakończenie rokumrowiecSzkoła 2Gratulacje

Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Malachinie

Przewodnicząca Rady Rodziców: pani Angelika Sobkowiak

W roku szkolnym 2020/2021 składka na Radę Rodziców wynosi 50 zł.
Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Numer konta bankowego Rady Rodziców: 89 8147 0002 0000 2831 2000 0010

Informacje o Radzie Rodziców ZS w Malachinie do wydruku