Szkoła 1mrowiecTargi edukacyjne 2016_2Zakończenie rokuSzkoła 2

Historia szkoły

"Czas jest w historii skarbem,
jego straty nic powetować nie może"
Paweł Jasienica

Początek...

budynek gimnazjumSzkoła istnieje od 01.09.1959 roku. Budynek, w którym obecnie się mieści jest trzecim z kolei. Wszystko zaczęło się od Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących w Czersku.. Oto budynek (obecnie gmach Gimnazjum w Czersku), gdzie ta historia ma swój początek.

Wszystko zaczęło się od potrzeby kształcenia zawodowego w naszym miasteczku. Władze Czerska postanowiły wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym i uruchomić szkołę, kształcić stolarzy i ślusarzy. Był rok 1959. Pani Stefania Fierek przystąpiła do zorganizowania jednej klasy szkoły zawodowej. Na popołudniowe zajęcia uczęszczało wówczas 22 uczniów.Bylismy wtedy filią Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących w Tucholi. Zajęcia odbywały się w każdy poniedziałek, środę i piątek. Tygodniowy wymiar godzin wynosił 18 godzin lekcyjnych. Pierwszymi nauczycielami byli:

 • Stefania Fierek - kierownik filii
 • Leon Musiał
 • Jan Pronobis
 • Jan Sikorski
 • Józef Piekarek
 • Henryk Sobczak

Przy ul. Tucholskiej w Czersku...

W 1964 roku został odremontowany budynek przy ul.Tucholskiej 1... i szkoła zaczęła funkcjonować w tymże budynku od 1 września.Ten budynek widać poniżej. image

Szkoła bardzo prężnie się rozwijała, a w roku szkolnym 1964/65 liczyła już 153 uczniów z czego 55 to absolwenci. Zaczęli pracę nowi nauczyciele m.in.:

 • Stanisław Komko
 • Edmund Ossowski
 • Kazimierz Wojak
 • Grzegorz Kwaśniewski
 • Mirosława Sękowska
 • Włodzimierz Krężelewski
 • Elżbieta Szczodrowska

Kierownikiem szkoły mianowano późniejszego dyrektora tej placówki Henryka Sobczaka. Oto zdjęcie z tamtych lat... Dyrektor Sobczak Grzegorz Kwaśniewski Jan Pronobis Tadeusz Kowalski

image

X lat szkoły...

1.09.1969 Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących w Czersku rozpoczęła swoje drugie 10-lecie. Na podstawie decyzji władz oświatowych w Chojnicach Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Czersku będąca jeszcze wtedy filią szkoły w Chojnicach zyskała samodzielność. Dyrektorem został imageHenryk Sobczak Zatrudniono też administrację czyli sekretarkę szkoły, panią Irenę Piekarek. Zatrudnienie znaleźli nowi nauczyciele, bo wówczas uczęszczało 270 uczniów. Uczniowie kształcili się we wszystkich możliwych zawodach. Pracę w tym czasie rozpoczęli nauczyciele:

 • Tadeusz Kowalski (1967/68)
 • Lesław Dykas
 • Leszek Rykaczewski

Potem w roku 1971/72 pracę rozpoczęli:

 • Józef Światowy
 • Gerard Lipiński

Natomiast rok później:

 • Jerzy Hauza,
 • Stanisław Gorzelak
 • Renata Galikowska.

W sierpniu 1974 roku zmarł długoletni nauczyciel języka polskiego JAN PRONOBIS (1916-1974) Wybitny pedagog, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, szlachetny człowiek i wielki przyjaciel młodzieży.

image

Sukcesy naszego ucznia...

W 1974 roku przyszła do szkoły radosna wieść o sukcesie naszego ucznia klasy III. Krzysztof Łangowski - rzeźbiarz zdobył I miejsce w Centralnym Konkursie " Najlepszy uczeń rzemieślniczy w zawodzie". Nagrodą była książeczka mieszkaniowa PKO z wkładem 3000 zł. /18.10.74 r./ Dziś pan Krzysztof Łangowski jest cenionym rzeźbiarzem w Czersku. To był chyba pierwszy sukces naszego wychowanka, dziś jednak mamy już całe rzesze uczniów, którzy zdobywają zaszczytne miejsca w różnego typu konkursach stolarskich, gastronomicznych, rzeźbiarskich, mechanicznych czy fryzjerskich.Nadal jednak pamiętamy tamten miły dzień, który zapoczątkował już całe pasmo sukcesów naszych późniejszych uczniów.

W Malachinie...

Od września 1974 pracę podejmuje mgr Bogumiła Jażdżewska ( była długoletnia późniejsza Dyrektor szkoły) i Marek Gliwiński ( dziś mieszka w Stanach Zjednoczonych). 26 sierpnia 1974 roku władze oświatowe z Chojnic podejmują próbę przeniesienia szkoły z Czerska do wsi Malachin - oddalonej o 4 km. Dyrektor szkoły, uczniowie i ich rodzice zabiegają jednak o pozostawienie szkoły w Czersku. Trwają rozmowy, które nie rozwiązują sprawy. Nikt nie chce dojeżdżać do Malachina. Postawiono więc nauczycielom ultimatum i z wielkim żalem od 18.02. 1975 roku szkoła zaczęła funkcjonować w Malachinie. Pierwsze zajęcia miały miejsce 19.02. W budynku przy ul. Tucholskiej 1 postanowiono zorganizować przedszkole, a szkołę podstawową z Malachina przeniesiono do Gminnej Szkoły Zbiorczej w Czersku.

W 17 roku istnienia szkoły 1975/76 kolejni uczniowie trafiają do Malachina, trafiają też kolejni nauczyciele:

 • Stanisław Rydelek
 • Witold Kukowski

Po raz pierwszy przyjeto pięć klas pierwszych (111 uczniów)

Uchwałą Rady Państwa odznaczony zostaje ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI za 20-letnią pracę pedagogiczną nasz nauczyciel GRZEGORZ KWAŚNIEWSKI - nauczyciel matematyki i przyjaciel młodzieży.

image

Mijały lata, a grono uczniów i absolwentów rosło. W roku szkolnym 1977/1978 rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkola Rolnicza jako filia szkoły rolniczej w Chojnicach. Do pracy w tejże placówce zostali przyjęci nowi nauczyciele: mgr inż. Barbara Szyc oraz mgr inż. Wojciech Siuda

XX lecie szkoły...

Modne wówczas czyny społeczne oraz akcje zbiorki makulatury, butelek i innych surowców zajmuję wiele miejsca w kronikach z tamtych lat. Młodzież skupiona w takich organizacjach jak ZSMP i ZMW, zajmuje się zbiórkami pieniedzy m.in. na budowę żłobka w Czersku ( takiej inwestycji jednak miasto nigdy się nie doczekało, a szkoda...), ponadto przekazano część zebranych pieniędzy na budowę jachtu " Dar Młodzieży"

Ogólnoszkolna żałoba ...

17 czerwca 1980 r podczas pobytu na szkolnym biwaku nad jeziorem Ostrowite zorganizowanym przez klasę I C utopili się dwaj uczniowie tej klasy : BOGDAN MIELKE i SłAWOMIR CHEREK.
Ta przykra dla calej społecznosci szkolnej wiadomość spowodowała, ze zakończenie roku szkolnego odbyło się w wyjątkowo smutnej atmosferze. W życiu szkoły wydarzenia tragiczne splatają się jednak z sukcesami. 12 maja 1984 roku uczeń naszej szkoły zostaje po raz trzeci laureatem Wojewodzkich Zawodów Matematycznych. Był nim uczeń TOMASZ KUCHTA.

Nowy Dyrektor...

1 wrzesnia 1986 roku wszystkich nauczycieli, zaproszonych gości i uczniow wita na uroczystym apelu nowy dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej: MGR TADEUSZ KOWALSKI.

image

Oto wykaz zatrudnionych w tym czasie nauczycieli:

 • mgr inż. Wieslaw Brzeziński - przedm. zawodowe, PO
 • mgr inż. Wojciech Siuda - przedmioty zawodowe o profilu rolniczym
 • mgr inż. Barbara Szyc - przedmioty zawodowe o profilu rolniczym
 • mgr inż. Andrzej Bartkowski - przedmioty zawodowe
 • mgr Jan Gliszczynski - wychowanie fizyczne
 • mgr Bogumiła Wielgosz - język polski
 • mgr Danuta Sękowska - matematyka
 • mgr Aleksandra Fierek - język polski
 • mgr Aleksandra Zapłacka - język polski
 • mgr Ewa Pekowska - historia
 • mgr Jozef Swiatowy - język rosyjski
 • mgr Wlodzimierz Kuchta - matematyka
 • Franciszek Hildebrant - wychowanie fizyczne
 • Arkadiusz Megger - wiedza o społeczeństwie
 • Jerzy Hauza - przedmioty zawodowe o profilu stolarskim
 • Józef Grabański - fizyka
 • Alfons Stęszewski - przedmioty zawodowe o profilu spożywczym

A oto pamiatkowa fotografia z czerwca 1987 ( choć czarno-biała , ale jakże urokliwa )

image

 

Od września 1987 trafiją do szkoly kolejni nauczyciele:

 • Dorota Thiede - nauczyciel - bibliotekarz
 • mgr Elwira Bieszke - nauczyciel przedm. ekonomicznych
 • mgr inż. Henryk Rajski - przedmioty zawodowe

W owym czasie w szkole działały następujace organizacje i koła przedmiotowe:

 • Samorząd Uczniowski- opiekun Danuta Sekowska
 • Szkolna Kasa Oszczędności - opiekun Włodzimierz Kuchta
 • Szkolne Koło LOK - opiekun Wiesław Brzeziński
 • Szkolny Klub Sportowy - opiekun Jan Gliszczynski
 • Szkolne Koło PCK - opiekun Barbara Szyc
 • Szkolne Koło TPPR - opiekun Józef Światowy
 • Kółko polonistyczne - opiekun Bogumiła Wielgosz
 • Kółko matematyczne - opiekun Danuta Sękowska
 • Kółko muzyczne - opiekun Dorota Thiede
 • Szkolne Koło ZMW - opiekun Wojciech Siuda

Prężnie działa też Komitet Rodzicielski. Fotografia zamieszczona poniżej przedstawia grono pedagogiczne i młodzież kończącą edukację w naszej szkole w roku szkolnym 1991/1992.

 

Halina Jakubowska Alicja Czapiewska Danuia Sękowska Wiesław Brzeziński Ewa Pekowska Wicedyrektor: Bogumiła Wielgosz Dyrektor: Tadeusz Kowalski Ks.Tomasz Król Waldemar Czapiewski Mirosława Lorek Andrzej Kulas Franciszek Hildebrant

image

Od 1 września 1990 roku w gronie nauczycielskim pojawili się kolejni księża, uczący religii. Byli to:

 • Ks. Jan Kiczka ( 1990 - 1992)
 • Ks. Tomasz Król ( 1991 - 1993)
 • Ks. Henryk Borkowski ( 1992 - 1993)
 • Ks. Piotr Krupiński ( 1993 -2001)
 • Ks. Janusz Góral (1993 - 1997)
 • Ks. Ireneusz Kalf (1996 - 2002)
 • Ks. Piotr Dunst ( 2001 -2003)
 • Ks. Wojciech Korzeniak (2002-2003)
 • Ks. Piotr Wałdoch ( 2003 - 2006)
 • Ks. Ryszard Jędrzejak (2003-2004)
 • Ks. Krzysztof Szulist (2007-2009)
 • Ks. Mateusz Draszanowski (2007 - 2011)
 • Ks. Marcin Miotk (2006-2013)
 • Ks. Wiesław Szuca (2011-2013)
 • Ks. Ariel Januszewski (2013)
 • Ks. Arkadiusz Guz (2013)

Tak się szczęśliwie składa, że niemalże wszyscy księża , którzy uczyli w naszej szkole są już proboszczami na różnych okolicznych parafiach.

Rok szkolny 1992/93

Na uroczystym apelu w dniu rozpoczęcia roku szkolnego wita wszystkich nowo wybrany w drodze konkursu dyrektor Pani MGR BOGUMIŁA WIELGOSZ. Jej zastępcą zostaje mgr Andrzej Kulas

image

We wrześniu 1995 roku obowiązki wicedyrektora przejmuje mgr inż. Wiesław Brzeziński , a mgr Andrzej Kulas zostaje Kierownikiem Praktyk Uczniowskich aż do momentu przejścia na emeryturę tj. do grudnia 2003. Etat Kierownika Praktyk uczniowskich zostaje zlikwidowany. Na zasłużoną emeryturę odchodzi też w grudniu 2003 nauczycielka fizyki i chemii pani mgr Halina Jakubowska. Zajęcia z fizyki i chemii obejmuje pan mgr inż. Andrzej Bartoszewicz.

W roku 2003 zrodził się pomysł budowy sali sportowej w Malachinie. Stara sala nie spełnia już wymogów szkoły. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne zwracają się z prośbą o pomoc materialną do władz Starostwa Powiatowego w Chojnicach i do Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Pomyślnie oba te organy nadzorujące szkołę ustosunkowują się do naszych potrzeb. Powstaje Społeczny Komitet Budowy Sali Sportowej w skład , którego wchodzą nauczyciele oraz przedstawiciele władz Czerska. Zaczyna się wielka akcja zbierania środków finansowych na to duże, w tak małej społeczności przedsięwzięcie.Pomaga nam w tym lokalna prasa tzn. Dziennik Bałtycki i Gazeta Pomorska. W roku 2003 wykonano wstępne plany dotyczące sali. Koszt budowy to ok. 2,5 mln zł. Społeczny Komitet Budowy Sali Sportowej nadzoruje zbieranie pieniędzy, zajmuje się też planowaniem akcji tej zbiórki. Zostają wyedytowane specjalne cegiełki o wielu nominałach, które były rozprowadzane w okolicy. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele są bardzo zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Przyszłość szkoły z nowoczesną salą gimnastyczną, szatniami, nowymi salami dydaktycznymi wydaje się wielkim osiągnięciem dla małej szkoły na wsi. Niżej znajduje się projekt planowanego gmachu, który wkrótce ma powstać.

image

Rok szkolny 2009/2010

Mija kilka lat zanim doczekaliśmy się nowej sali gimnastycznej...ale wreszcie jest. Wraz z pięknym, nowoczesnym Orlikiem stanowi wspaniały kompleks boisk sportowych.

cd.nastąpi...

Wszelkie dane historyczne opracowała i zebrała na podstawie kronik - Dorota Thiede