mrowiecTargi edukacyjne 2016_2Zakończenie rokuGratulacjeSzkoła 1

Biblioteka

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www :. ZOBACZ .:

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania wszelkich posiłków oraz napojów.

 1. Z zasobów biblioteki mogą korzystać uczniowie szkoły, nauczyciele, wszyscy inni pracownicy oraz rodzice uczniów a także mieszkańcy Malachina.
 2. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych w bibliotece.
 3. Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu , w czytelni (wolny dostęp do księgozbioru podręcznego) oraz na zewnątrz (do domu) za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć pięć tytułów na okres jednego miesiąca, lektury na dwa tygodnie, kasety wideo, płyty CD na jeden dzień.
 5. Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, można uzyskać zgodę na prolongatę terminu zwrotu materiałów na kolejny okres.
 6. Uczniowie mogą wypożyczać książki i inne dokumenty tylko na swoją kartę.
 7. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały, w chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w pobieranych egzemplarzach zasobów bibliotecznych.
 8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.
 9. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Osobom, które nie rozliczyły się przed wakacjami z biblioteką, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym udostępnianie wszelkich materiałów z zasobów bibliotecznych do momentu zwrotu zaległości.
 10. Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć. Do zakończenia egzaminów maturalnych i egzaminu zawodowego ze wszystkich zasobów biblioteki mogą korzystać na miejscu w czytelni.
 11. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów („obiegówki”) i przedłożenia go w sekretariacie szkoły.
 12. Uczniom osiagającym najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki jak również laureatom konkursów organizowanych przez bibliotekę, przyznawane są nagrody w postaci książek.

opr. D. Thiede & E. Bloch