mrowiecTargi edukacyjne 2016_2Szkoła 1GratulacjeZakończenie roku

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA AGROBIZNESU

www.akademiaagrobiznesu.pl

image

Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach działania 3.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Główny cel projektu to rozwój kompetencji uczniów średnich szkół technicznych z obszarów wiejskich w zakresie informatyki, języka angielskiego oraz przedsiębiorczości.
1000 uczniów z terenu czterech województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego będzie uczestniczyło w zajęciach przez 3 lata swojej edukacji (od września 2010 roku do kwietnia 2013 roku). Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzieży z pewnością uda się znaleźć miejsce na rynku pracy lub zrealizować pomysł na własny biznes.

DLA UCZNIA

Młodzi do biznesu!

Projekt „Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu” został stworzony z myślą o Was. Chcemy pomóc Wam w rozwijaniu zainteresowań i zdobyciu wiedzy biznesowej, aby w przyszłości udało się Wam znaleźć miejsce na rynku pracy lub zrealizować pomysł na własny biznes. Proponujemy Wam pracę w 10-osobowych zespołach. Przygotowaliśmy dla Was zajęcia z języka angielskiego, przedsiębiorczości (np. tworzenie biznes planów) oraz nowoczesnych technologii wykorzystywanych w biznesie (arkusze kalkulacyjne, prezentacje graficzne, przetwarzanie tekstów). Kurs informatyki przygotuje Was do prestiżowych egzaminów Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL).

Nowocześnie

Proponujemy Wam oryginalną formułę pracy. Każdy zespół uczniowski w szkole otrzyma notebook przydatny do pracy z platformą edukacyjną. Każdy z Was poprzez indywidualne konto do platformy będzie miał dostęp do wszystkich lekcji multimedialnych z wyżej opisanych przedmiotów. Otrzymacie ponadto płyty CD z podręcznikami cyfrowymi.

Uniwersytecko

Chcemy zachęcić Was do kontynuowania nauki na studiach wyższych. W każdym roku realizacji projektu chcemy zaprosić Was do udziału w „dniu akademickim”. Zaplanowaliśmy dla Was zwiedzanie wybranej wyższej uczelni, wykłady i spotkania.

Międzynarodowo

Dla 40 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce w danym roku szkolnym zaplanowaliśmy tygodniowy wyjazd studyjny do Danii. Będziecie mogli poznać uroki tego kraju i zapoznać się z organizacją agrobiznesu na tych terenach.

Życzymy wielu sukcesów!

PARTNERZY

Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej

Liderem projektu jest Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej. OFEK jest organizacją pozarządową działającą od 22 lat powołaną przez Ministra Oświaty i Wychowania. OFEK kierował największymi projektami edukacyjnymi w zakresie ICT dla nauczycieli w Polsce, w tym projektami w ramach PAOW Banku Światowego i „Intel Nauczanie Ku Przyszłości” dla 70 tysięcy nauczycieli. Przez 15 lat OFEK prowadził, we współpracy z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu, studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W ostatnich trzech latach OFEK zrealizował 16 projektów edukacyjnych, w których udział wzięło 53 417 osób, w tym w projektach realizowanych w ramach EFS – 6 786 osób na 18 668 szkoleniach. Więcej na: www.ofek.pl

OFEK dla rozwoju polskiej szkoły

Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej wspiera rozwój nowoczesnej edukacji, opartej na metodzie projektowej, wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz zmianie systemu pracy z uczniem. W latach 2008-2010 przeprowadziła nowatorskie, komplementarne projekty: „e-szkoła Wielkopolska – Twórczy Uczeń” oraz „e-szkoła Wielkopolska – Twórczy Nauczyciel”, których głównym założeniem było „odchudzenie” lekcji z przekazu, poświęcenie więcej czasu lekcyjnego na bezpośrednią pracę z uczniem, rozwijanie postaw twórczych oraz aktywne korzystanie z najnowszych technologii. OFEK pracuje nad uczynieniem ze współczesnej szkoły takiego środowiska technologicznego, jakim jest już dzisiaj jej otoczenie. Więcej na: www.eszkola-wielkopolska.pl

image

image