Zakończenie rokuSzkoła 2GratulacjemrowiecSzkoła 1

Aktualności

ZAKOŃCZENIE EDUKACJI W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

imageW piątek 13 czerwca 2014 r.  55  absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Augustyna Szpregi w Malachinie w tym: 22 mechaników pojazdów samochodowych, 4 fryzjerów, 6 stolarzy, 7 ślusarzy, 3 rolników, 2 elektryków, 2 cukierników,
2 murarzy, 2 tapicerów, 2 obuwników, 1 piekarz, 1 elektromechanik pojazdów samochodowych i 1 operator maszyn przemysłu spożywczego,  w obecności zaproszonych rodziców, nauczycieli i  pracodawców zakończyło edukację w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Augustyna Szpręgi w Malachinie.

W tym roku zasadniczą szkołę zawodową kończy ostatni rocznik sprzed wprowadzonej w 2012 roku reformy szkolnictwa zawodowego. Zawody do tej pory dwuletnie jak np. sprzedawca od 1 września 2012 roku stały się tak jak wszystkie pozostałe trzyletnimi i uczniowie kształcą się już wg nowej podstawy programowej, stąd mniejsza niż zwykle liczba absolwentów ZSZ w Malachinie w czerwcu 2014 roku.

Dyrektor szkoły Elwira Bieszke-Binnebesel pogratulowała absolwentom z klas 3A, 3B, 3D i 3E ich rodzicom, pracodawcom oraz wychowawcom:  paniom Joannie Jasińskiej, Iwonie Nakielskiej, Danucie Sękowskiej, panu Zbigniewowi Manii i nauczycielom uczącym w tych klasach, dobrych wyników nauczania i wychowania. Szkołę ukończyło 100% uczniów z drugą z najwyższych w historii ZSZ średnią  ocen - 3,68, i bardzo dobrymi ocenami z zachowania. Najlepszym absolwentem Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Augustyna Szpręgi w roku 2014 - z średnią ocen 4,94 został Tomasz Czapiewski, kształcący się w zawodzie rolnik w gospodarstwie rolnym p. Krzysztofa Czapiewskiego w Mokrem. Tomasz Czapiewski został przedstawiony do nagrody Starosty, otrzymał  medal najlepszego absolwenta, piłkę do koszykówki, książki ufundowane przez Radę Rodziców i wnuczkę patrona szkoły p. Gabrielę Depka - Wierzbicką. Medal Wzorowego Absolwenta ZSZ im. Augustyna Szpręgi w Malachinie, nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców i nagrody rzeczowe ufundowane przez nauczycieli otrzymali Michał Perszewski i Daniel Reszczyński.
Medale dla wyróżniających się absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Augustyna Szpręgi w Malachinie,  nagrody książkowe oraz rzeczowe  odebrali również: Paweł Tylicki, Maria Schulz, Szymon Durajewski, Elżbieta Puchała i Sebastian Pstrąg.
Mistrzem Sportu 2014 roku w ZSZ im. Augustyna Szpręgi w Malachinie został Piotr Karczyński, a dyplomy za osiągnięcia sportowe i piłki do koszykówki wręczono: Sebastianowi Zawadzkiemu, Danielowi Begger, Sebastianowi Pstrąg, Adrianowi Bulman i Filipowi Bresińskiemu.
Absolwentów na apelu szkolnym pożegnali także ks. Arkadiusz Guz oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Marcin Szulc.
Na zakończenie dyrektor szkoły Elwira Bieszke-Binnebesel w imieniu wszystkich pracowników ZSP w Malachinie i swoim, życzyła  absolwentom szczęścia w dorosłym już życiu osobistym i zawodowym oraz zdania niełatwych egzaminów zawodowych przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną ( pierwszy egzamin pisemny już w poniedziałek 23 czerwca o godz. 12,00!) lub w Izbach Rzemieślniczych.

Zdjęcia z uroczystości zakończenia szkoły możecie jak zwykle obejrzeć w naszej galerii.

mat. ZSP Malachin