mrowiecZakończenie rokuSzkoła 2Targi edukacyjne 2016_2Szkoła 1

Aktualności

115 UCZNIÓW KSZTAŁCACYCH SIĘ W 17 ZAWODACH UKOŃCZYŁO EDUKACJĘ W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. AUGUSTYNA SZPRĘGI W ZSP W MALACHINIE

14 czerwca 2013r 115 absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Augustyna Szpregi w Malachinie w tym: tym: 35 sprzedawców, 25 mechaników pojazdów samochodowym, 11 kucharzy, 7 fryzjerów, 12 stolarzy, 5 ślusarzy, 4 elektryków, 4 cukierników, 2 murarzy, 2 piekarzy, 2 tapicerów, 2 rolników, 1 cieśla, 1 zegarmistrz, 1 rzeźnik-wędliniarz, 1 malarz-tapeciarz w obecności zaproszonych rodziców, nauczycieli i  pracodawców : p.  Wiesławy Malendowicz  Sklep SUMA z Chojnic, p. Elżbiety Baszanowskiej Sklep Ela z Czerska, p. Anny Odya FHU AFROS Łąg Będźmierowice p. Andrzeja Knitter „Maknitt-Tur” z Wiela, p. Marii Cherek Sklep spożywczy Czersk, p. Wiesława Wysockiego  Sklep Starego Urzędu Czersk,  uroczyście zakończyło edukację w szkole zawodowej.

Dyrektor szkoły Elwira Bieszke-Binnebesel pogratulowała absolwentom z klas 2C, 2D, 2E, 3A, 3B, 3D, 3E i jej wychowawcom p Krzysztofowi Smaglinskiemu, p. Iwonie Nakielskiej, p. Kamili Cierzan-Czapiewskiej, p. Wiesławowi Błach, p. Iwonie Chmielewskiej, p. Januszowi Sękowskiemu i p. Beacie Łobockiej oraz nauczycielom uczącym w tych klasach, dobrych wyników nauczania i wychowania: szkołę ukończyło 98,29% uczniów z drugą z najwyższych w historii ZSZ średnią  ocen - 3,63, zachowanie wzorowe i bardzo dobre otrzymało ponad 37% uczniów. Podziękowała również za to,  że to w dużej mierze dzięki uczniom klas kończących ZSZ,  w ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w tym roku przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Gdańsku szkoła uzyskała wysoki stopień realizacji wymagań w obszarach efekty i zarządzanie (w skali od E do A , E oznacza niski stopień spełnienia wymagania, D-podstawowy, C- średni, B –wysoki A- bardzo wysoki.) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Malachinie w 7 badanych wymaganiach osiągnęła następujący poziom ich spełnienia – sześć wymagań litera B, jedno wymaganie litera C.

Najlepszą absolwentką ZSZ im. Augustyna Szpręgi w roku 2013 - z średnią ocen aż 5,81-  została Karolina Kobus  i to ona będzie przedstawiona do nagrody Starosty.

Świadectwa z wyróżnieniem, medal wzorowego absolwenta ZSZ im. Augustyna Szpręgi ,nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców i nagrody rzeczowe ufundowane przez nauczycieli : otrzymali: Karolina Kobus; Justyna Stasiszyn ,Iwona Sabiniarz, Aneta Czarnowska ,Joanna Milkowska, Katarzyna Maeurer, Natalia Nakelska, Agata Połczyńska, Barbara Reszczyńska, Natalia Czapiewska , Agnieszka Czapiewska , Natalia Czapiewska.

Medal Wyróżniającego się Absolwenta ZSZ im. Augustyna Szpręgi i nagrody książkowe odebrali: : Anna Fierek, Patrycja Baszanowska ,Paulina Stoppa, Weronika Czapiewska , Jakub Pstrąg, Patryk Megger, Żaneta Gnaczyńska, Artur Wróblewski, Jakub Pruski, Wróblewski Marcin, Jan Kierski , Marcin Wróblewski, Krystian Mania.

Medal mistrzyni sportu 2013 ZSZ im. Augustyna Szpregi  przyznano Patrycji Majkowskiej

Puchar Mistrza Sportu 2013r ZSZ im. Augustyna Szpregi wręczony został Kazimierzowi Wałdoch.

Absolwentów na apelu szkolnym oficjalnie pożegnał także ks. Wiesław Szuca, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Marcin Szulc, a w imieniu absolwentów podziękowania dla nauczycieli i dyrekcji szkoły złożyła Patrycja Baszanowska.

Na zakończenie dyrektor szkoły Elwira Bieszke-Binnebesel w imieniu wszystkich pracowników ZSP w Malachinie i swoim, życzyła 115 absolwentom szczęścia w dorosłym już życiu: w sprawach osobistych oraz zdania niełatwych egzaminów zawodowych przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną ( pierwszy egzamin pisemny już w poniedziałek 17 czerwca o godz. 12,00!) lub w Izbach Rzemieślniczych, a także satysfakcjonującej pracy lub własnej firmy w wyuczonym zawodzie!

Nad oprawą muzyczną uroczystości czuwali uczniowie klasy 3 i 2TEI Karol Przerada i Marek Fierek a zdjęcia wykonała p. Patrycja Lubowiecka .

Łączę pozdrowienia Elwira Bieszke-Binnebesel dyrektor ZSP w Malachinie.

Zdjęcia z uroczystości wykonane przez panią Patrycję możecie zobaczyć na stronie www.wizjalokalna.pl

W naszej galerii zdjęcia z uroczystości zakończenia wykonane przez pana wicedyrektora Waldemara Czapiewskiego.