Szkoła 2Szkoła 1Zakończenie rokumrowiecTargi edukacyjne 2016_2

Aktualności

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zebrania rodziców

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zebrania rodziców

ZAPROSZENIE

W dniu 14 września 2023r (czwartek) o godz. 16.00 odbędzie się w SALI SPORTOWEJ ZS  W MALACHINIE spotkanie z rodzicami wszystkich klas PIERWSZYCH  I  TRZECICH  SZKOŁY BRANŻOWEJ  ORAZ  PIERWSZEJ  I  PIĄTEJ  TECHNIKUM

Program spotkania:

  1. I. W Sali sportowej ZS w Malachinie, godz. 16.00:

1) Przedstawienie nauczycieli,

2) Informacja o organizacji roku szkolnego 2023/2024 ( ref. Dyr. szkoły Elwira Bieszke), terminarz pracy szkoły, dziennik elektroniczny, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, godziny dostępności, zmiany w statucie szkoły, organizacja egzaminów zawodowych i maturalnych  itp

3) Przedstawienie warunków ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków NNW uczniów i inne komunikaty

  1. II. Spotkanie z wychowawcami klas pierwszych - w salach lekcyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem ( omówienie spraw klasowych, tematów zajęć z wychowawcą, wychowania do życia w rodzinie, PSO, zapoznanie rodziców z najważniejszymi sprawami wychowawczymi, opiekuńczymi i dydaktycznymi w tym: praktykami i praktyczną nauka zawodu, ubezpieczeniem NNW, złożenie przez rodziców deklaracji dot. udziału w zajęciach z religii i wychowania do życia w rodzinie, poinformowanie o zapisach w statucie, w tym wymaganiach na poszczególne oceny, poprawiania ocen, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, programie wychowawczo-profilaktycznym, uzyskania zwolnienia z WF, przepisach dot. matur i egzaminów zawodowych, korzystania z dziennika elektronicznego i zdalnego nauczania, itp.) wybór rady rodziców

Lp.

Klasa

Liczba uczniów

Zawód

Wychowawca

Po spotkaniu z dyr.szkoły

1

1A

11

Kucharz 2, mechanik 1, murarz-tynkarz 1, piekarz 2, sprzedawca 2, stolarz 1, ślusarz 2

Justyna Rokita

Sala nr 6

2

1B

31

mechanik pojazdów samochodowych 25, ślusarz 5, blacharz samochodowy 1,

Mariusz Jażdżewski

Sala nr 12

3

1C

34

sprzedawca 33,  Kucharz 1

Kamila Karcz

Sala nr 3

4

1D

34

Kucharz 19, rolnik 1, stolarz 13, ślusarz 1

Marcin Czapiewski

Sala nr 2

5

1E

34

Cukiernik 1, elektromechanik 1, elektryk 4, fryzjer 20, kucharz 1, monter sieci i inst.sanit. 1, monter zabudowy 5, murarz-tynkarz 1

Dariusz Ossowski

Sala nr 4

6

1T

35

Technik ekonomista 24 , technik informatyk 11

Dorota Borzyszkowska

Sala nr 1

Dyrektor ZS  w Malachinie Elwira Bieszke-Binnebesel