GratulacjeTargi edukacyjne 2016_2Szkoła 1Zakończenie rokuSzkoła 2

Aktualności

Zakończenie roku szkolnego w klasach promocyjnych ZS w Malachinie

Zakończenie roku szkolnego w klasach promocyjnych ZS w Malachinie

23 czerwca 2023r. ( po uroczystościach ukończenie szkoły przez 97 absolwentów Branżowej Szkoły I st. )  o g. 11,30 miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego klas promocyjnych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia im. Augustyna Szpręgi w Malachinie, z udziałem wnuczki patrona szkoły p. Gabrieli Depka–Wierzbickiej, przewodniczącego Rady Rodziców p. Tomasza Bernady i przedstawicielki SYLVA DREWNO sp. z o.o. we Wielu p. Oliwii Maciejewskiej.

W klasach promocyjnych uczyło się 373 uczniów, świadectwa odebrało 346 uczniów (w tym 9 z Ukrainy), 17 uczniów będzie miało egzaminy poprawkowe, niestety 10 nie otrzymało promocji. Średnia ocen w szkole -  3,59, najwyższą osiągnęła klasa 3T – 3,85 i  2C 3,84, a najwyższą frekwencję klasa 1T i 2C.

36 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe i medale Wzorowego Ucznia Technikum lub Branżowej Szkoły I stopnia im. Augustyna Szpręgi w Malachinie ufundowane przez Radę Rodziców. Tymi uczniami są: Oliwia Rekowska ( została wytypowana do Stypendium Prezesa Rady Ministrów), Patrycja Sabiniarz, Milena Borchardt, Paweł Zieliński, Oskar Skóra, Wiktoria Galikowska, Wiktora Jasnoch, Oskar Kobusiński, Przemysław Rymarski, Karol Kubisz, Patrycja Nilek, Paulina Wajdzik, Amelia Wesołowska, Barbara Nakielska, Julia Żywicka, Julia Brzeińska, Agata Pestka, Kalina Sójka, Patrycja Labuda, Igor Gierszewski, Martyna Engler, Aleksandra Gliniecka, Maja Michalska, Amelia Kosiedowska, Natalia Szmidt, Katja Heberer, Oliwia Laskowska, Anna Janca, Zofia Wasiniewska, Aleksandra Widnicka, Kacper Turzyński, Marcelina Peplińska, Wiktoria Brocka, Cyprian Burandt, Oskar Kiedrowski i Nikola Bonik. Za 100% frekwencję wyróżnieni zostali:  Marta Brzeska, Karolina Bukowska, Cyprian Burandt, Karolina Grzonka, Klaudia Jasnoch, Patrycja Nilek, Oliwia Romańczuk, Patrycja Sabiniarz, Aleksandra Gliniecka, Aleksandra Widnicka,  Przemysław Rymarski, Barbara Nakielska, Anna Ossowska, Łukasz Linda, z 1B Mateusz Biesek, Tomasz Wielgosz,  Jakub Zientarski, Karol Kubisz, Klaudia Kobus, Marcin Baszanowski, Nathan Korneluk,: Wiktoria Jasnoch, Jakub Beling
Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w konkursie wiedzy o patronie szkoły wnuczka patrona szkoły p. Gabriela Depka-Wierzbicka podarowała, książki z pięknymi, osobistymi dedykacjami Patrycji Sabiniarz i Milenie Borchardt, tak też uhonorowała najlepszych uczniów Patrycję Sabiniarz ,Oliwię Rekowską i Oskara Skórę.

W szkolnym Konkursie mitów najlepsi byli Karol Kubisz i Wiktoria Jasnoch za co organizatorki p. Ewa Bloch i Mirosława Lorek- Czapiewska wręczyły im bony upominkowe. P. Elżbieta Gornowicz nagrodziła Oskara Kiedrowskiego i Wiktorię Jasnoch za zajęcie I i II miejsca w szkolnym konkursie wiedzy geograficznej.

Nauczyciele WF uhonorowali medalami uczniów, którzy w tym roku pobili szkolne rekordy, a są nimi: Marta Brzeska (rzut dyskiem 1kg ),Marcin Babiński (rzut dyskiem 1kg i 1,5 kg ,oraz za udział w Wojewódzkiej Licealiadzie lekkoatletycznej :Marta Brzeska( rzut dyskiem 1kg), Marcin Babiński i Florian Sikora (obaj rzut dyskiem 1,5kg i rzut oszczepem 700g). Medale za mistrzostwo szkoły w futsalu otrzymali: Oskar Baczyński, Jakub Beling, Kacper Sarnowski, Adrian Szyca i Szymon Zabrocki.

Miłym akcentem były cenne nagrody wręczone na apelu szkolnym przez p. Oliwię Maciejewską uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w SYLVA DREWNO we Wielu: Andrzejowi Lorek, Szymonowi Libera, Krystianowi Zabrockiemu, Oskarowi Szultka i Janowi Brzezińskiemu.

W roku szkolnym 2022/2023 odbyło się wiele akcji i uroczystości, w tym 24 kwietnia 2023r. wizyta marszałka Województwa Pomorskiego w ZS w Malachinie p. Mieczysława Struka, p. Marka Szczepańskiego Starosty Chojnickiego, Przemysława Bieska –Talewskiego  Burmistrza Czerska, p. Teresy Szakiel z-cy Dyrektora DEiS Urzędu Marszałkowskiego, szkolenia dla uczniów i nauczycieli, konkursy szkolne, akcje charytatywne: zakup zabawek dla 88 dzieci, wsparcie fundacji Pomorze Dzieciom, wsparcie rehabilitacji brata ucznia naszej szkoły, pomoc Ukrainie, zbiórka funduszy dla 2 chorych dzieci, zorganizowano 19 wycieczek szkolnych, oddano kolejne litry krwi w ramach szklonej akcji krwiodawstwa. Stypendia w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” (przedmioty ogólnokształcące) stypendia marszałka Województwa Pomorskiego w roku szkolnym 2022/ 2023 otrzymało 7 uczniów, a w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkól zawodowych” 12 uczniów.

W ramach w/w programów stypendialnych ponad 30 uczniów naszej szkoły ma szanse na stypendia w nowym rozdaniu - warunki wejściowe na stypendia z przedmiotów ogólnych to średnia ocen co najmniej 5,00 w tym dwa przedmioty kierunkowe z oceną celującą, a na zawodowe: średnia z przedmiotów zawodowych powyżej 5,40 ( aplikacja do 17 lipca 2023r.)
23 czerwca, w czasie apeli szkolnych, po raz pierwszy wykorzystano pozyskany w ramach „Uczniowskiego budżetu obywatelskiego powiatu Chojnickiego” sprzęt: kolumny, konsolę, mikrofony, aparat fotograficzny i laptop.

Dyrektor szkoły podziękowała wszystkim za wsparcie, życzliwość, wspólne, bardzo liczne działania w roku szkolnym 2022/2023 , a szczególnie ks. Tomaszowi Bielickiemu i ks. Wiktorowi Tarczyńskiemu, którzy w związku z przeniesieniem do nowej parafii i powierzeniem nowych obowiązków nie będą już pracowali w ZS w Malachinie i życzyła wszystkim, by okres wakacyjny był czasem radości, zasłużonego odpoczynku  i nabrania sił do kolejnego roku szkolnego 2023-2024.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ GALERII, W KTÓREJ MOŻECIE OBEJRZEĆ PONAD 200 ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI!!!

Pozdrawiam wszystkich Elwira Bieszke-Binnebesel, Dyrektor ZS w Malachinie

Zdjęcia Waldemar Czapiewski i Colin Wojciechowska