Szkoła 1Szkoła 2Zakończenie rokumrowiecTargi edukacyjne 2016_2

Aktualności

Dyrektor Szkoły zaprasza na spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych ZS w Malachinie w dniu 15 września br.!

Dyrektor Szkoły zaprasza na spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych ZS w Malachinie w dniu 15 września br.!

ZAPROSZENIE !!!

W czwartek 15 września 2022 r. o godzinie 16.00 w SALI SPORTOWEJ  Zespołu Szkół w Malachinie, odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas PIERWSZYCH.

Program spotkania:

Część I spotkania mająca miejsce w sali sportowej ZS w Malachinie - początek godz. 16.00:

1) Przedstawienie nauczycieli,

2) Informacja o organizacji roku szkolnego 2022/2023 ( ref. Dyr. szkoły Elwira Bieszke), terminarz pracy szkoły, dziennik elektroniczny, ewentualne zdalne nauczanie, pomoc psychologiczno-pedagogiczna , godziny dostępności, zmiany w statucie szkoły itp

3) Przedstawienie warunków ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków NNW uczniów i inne komunikaty

Część II -  Spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych, zgodnie z poniższym zestawieniem ( omówienie spraw klasowych, tematów zajęć z wychowawcą, wychowania do życia w rodzinie, PSO, zapoznanie rodziców z najważniejszymi sprawami wychowawczymi, opiekuńczymi i dydaktycznymi w tym: praktykami i praktyczną nauka zawodu, ubezpieczeniem NNW, złożenie przez rodziców deklaracji dot. udziału w zajęciach z religii i wychowania do życia w rodzinie, poinformowanie o zapisach w statucie, w tym wymaganiach na poszczególne oceny, poprawiania ocen, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, programie wychowawczo-profilaktycznym, uzyskania zwolnienia z WF, przepisach dot. matur i egzaminów zawodowych, korzystania z dziennika elektronicznego i zdalnego nauczania, itp.) wybór Rady Rodziców

Lp.

Klasa

Liczba uczniów

Zawód

Wychowawca

Po spotkaniu z dyr.szkoły

1

1A

10

Mechanik poj,sam 2, dekarz 1, fryzjer 1, monter instalacji sanitarnych 1, murarz-tynkarz 1, obuwnik 3, ogrodnik 1,

Ewa Bloch

Sala nr 6

2

1B

28

Mechanik poj.sam 23, elektromech. poj.sam 1, kucharz 1, monter zabudowy i robót wykończ. w budown. 1, operator obrabiarek skrawających 1, piekarz 1

Tomasz Rolbiecki

Sala sportowa

3

1C

32

Sprzedawca 27, fryzjer 2, kucharz 2, monter zabudowy i robót wykończ. w budown.1

Renata Jaworska

Sala nr 3

4

1D

30

Stolarz 17, ślusarz 4, tapicer 1, rolnik 4, operator maszyn do produkcji drzewnej 3,

Elżbieta Gornowicz

Sala nr 4

5

1E

31

Fryzjer 9, cukiernik 3, elektryk 3, kucharz 5, monter sieci inst.sanit.3, monter zabudowy i robót wykończ. w budown.1, murarz-tynkarz 3, obuwnik , piekarz 1, ślusarz 1, operator obrabiarek skrawających 1,

Dorota Thiede

Sala nr 2

6

1T

37

Technik ekonomista 18, technik informatyk 19

Joanna Jasińska

Sala nr 1

Dyrektor ZS  w Malachinie Elwira Bieszke-Binnebesel