Szkoła 1Szkoła 2mrowiecTargi edukacyjne 2016_2Zakończenie roku

Aktualności

Komunikat Dyrektora Szkoły z 17 stycznia 2022r w sprawie zakończenia I semestru i wywiadówek

Komunikat Dyrektora Szkoły z 17 stycznia 2022r w sprawie zakończenia I semestru i wywiadówek
  1. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna odbędzie się 20 stycznia 2022r.w formie wideokonferencji na MEET
  2. Uczniowie maja prawo poprawiać  przewidywane na I semestr oceny, najpóźniej do 19 stycznia 2022r.g.12,00
  3. Wywiadówki dla rodziców uczniów Zespołu Szkół w Malachinie w formie stacjonarnej nie odbędą się.
  4. Wychowawcy klas zostają zobowiązani do powiadomienia rodziców o nieklasyfikowaniu lub niedostatecznej ocenie z przedmiotu – w terminie od 21 do 28 stycznia  2022r.
  5. Rodziców proszę o sprawdzenie na e-dzienniku ocen swoich dzieci i kierowanie pytań, wątpliwości i uwag za pośrednictwem e-dziennika lub innych komunikatorów.
  6. Rodzice zainteresowani spotkaniem w szkole z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu lub dyrektorem szkoły  proszeni są o telefon do szkoły 523986088 lub poprzez e-dziennik celem  umówienie spotkania.