Szkoła 2Szkoła 1mrowiecTargi edukacyjne 2016_2Zakończenie roku

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych ZS w Malachinie

Zaproszenie na spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych ZS w Malachinie

W dniu 13 września 2021r (poniedziałek) o godz. 16.00 odbędzie się w SALI SPORTOWEJ ZS W MALACHINIE spotkanie z rodzicami wszystkich klas PIERWSZYCH

Program spotkania:

1) Przedstawienie nauczycieli

2) Informacja o organizacji roku szkolnego 2021/2021 ( ref. Dyr. szkoły Elwira Bieszke),  terminarz pracy szkoły, dziennik elektroniczny, zdalne nauczanie, COVID-19   itp

3) Przedstawienie warunków ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków NNW uczniów i inne komunikaty

W dalszej części nastąpi spotkanie rodziców z wychowawcami klas - w salach lekcyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem ( omówienie spraw klasowych, tematów zajęć z wychowawcą, wychowania do życia w rodzinie, PSO, zapoznanie rodziców z najważniejszymi sprawami wychowawczymi, opiekuńczymi i dydaktycznymi w tym: praktykami i praktyczną nauka zawodu, ubezpieczeniem NNW, złożenie przez rodziców deklaracji dot. udziału w zajęciach z religii i wychowania do życia w rodzinie, poinformowanie o zapisach w statucie, w tym wymaganiach na poszczególne oceny, poprawiania ocen, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, programie wychowawczo-profilaktycznym, uzyskania zwolnienia z WF, przepisach dot. matur i egzaminów zawodowych, korzystania z dziennika elektronicznego i zdalnego nauczania, reżimu sanitarnego, szczepień COWID-19 itp.) wybór rady rodziców,

Lp.

Klasa

Liczba uczniów

Zawód

Wychowawca

Po spotkaniu z dyr. Szkoły

1

1A

6

Obuwnik 2, mechanik pojazdów samochodowych 1 , ogrodnik 2, stolarz 1

Mirosława Lorek -Czapiewska

Sala nr 3

2

1B

28

Mechanik pojazdów samochodowych 24, elektryk 4

M. Kaszubowski

Sala  sportowa

3

1C

32

Sprzedawca 24, fryzjer 4, kucharz 3, rolnik 1

Gabriela Wrycza

Sala nr 1,

4

1D

30

Stolarz 11, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 7, elektryk 6, mechanik operator maszyn 1, murarz-tynkarz 3, kucharz 1,

Iwona Nakielska

Sala nr 4,

5

1E

32

Fryzjer 11, kucharz 8, ślusarz 5, cukiernik 2, ogrodnik 2, piekarz 3, rolnik 1,

Mateusz Kaszubowski

Sala sportowa

6

1T

30

Technik ekonomista 14, technik informatyk 16

Iwona Chmielewska

Sala nr 14,

Dyrektor ZS  w Malachinie Elwira Bieszke-Binnebesel