Szkoła 2Szkoła 1GratulacjeZakończenie rokuTargi edukacyjne 2016_2

Aktualności

Czy fizyka może byc ciekawa?

Dziś 17 kwietnia 2013 r, już po raz drugi  gościli w naszej szkole naukowcy z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej dr inż. Paweł Syty oraz inż. Anna Rosławska i inż. Tomasz Michnowicz.Ich wizytę w murach naszego "Malacha" zawdzięczamy panu Bartoszowi Jabłoneckiemu, który prowadzi projekt innowacji pedagogicznej „E-doświadczenia w fizyce”,

Goście z Politechniki, obserwowali doświadczenia przygotowane i przeprowadzone przez uczniów klasy drugiej technikum biorącej udział w projekcie. Szymon Pega, Marcin Łangowski, Martyna Brzezińska, Daria Burchard, Natalia Jarząbek i Kamila Ossowska przeprowadzili doświadczenia fizyczne i e-doświadczenia : wahadło matematyczne, doświadczenia z próżnią i indykcja prądu.

Druga część efektownych doświadczeń fizycznych odbyła się na sali gimnastycznej dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Dr inż. Paweł Syty oraz inż. Anna Rosławska i inż. Tomasz Michnowicz przeprowadzili następujące doświadczenia: transmisja dźwięku za pomocą światła ,generator tornada, warstwy hydrofobowe, ferrofluid (ciecze o właściwościach magnetycznych), prądy wirowe, maszyna elektrostatyczna oraz wahadło elektrostatyczne.

Celem innowacji jest zwiększenie zainteresowania uczniów naukami ścisłymi szczególnie fizyką, zwiększenie rozumienia fizyki, określenie wpływu e-doświadczeń na zainteresowania uczniów kierunkami technicznymi,

W realizacji projektu , trwającego od września 2011 r. do końca roku szkolnego 2012/2013 bierze udział 20 wytypowanych klas z województwa pomorskiego, w tym jedna z ZSP w Malachinie. Innowacja dostosowana jest do nowej podstawy programowej, przewiduje między innymi: wyposażenie uczniów i nauczyciela w materiały dydaktyczne, korzystanie z e-platformy, wizyty przedstawicieli projektodawcy w szkole, zorganizowanie Dnia Fizyki w szkole ( z pokazami zjawisk fizycznych ) przeprowadzenie 23 e-doświadczeń przy użyciu projektora , komputerów.

image