Szkoła 1Zakończenie rokuGratulacjemrowiecTargi edukacyjne 2016_2

Aktualności

Zarządzenie nr 13.2021 Dyrektora Szkoły z dnia 04.05.2021 r.

Zarządzenie nr 13.2021 Dyrektora Szkoły z dnia 04.05.2021 r.

W związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29.04.2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020  poz. 1389, 1830 i 1859. 1870, 1960, 2087, Dz.U.2021 poz.91, poz.202, poz. 283,poz.370, poz.448 , poz. 561, poz. 651, poz. 701, poz.752, poz.824  )

 

od 6 do 17 maja włącznie uczniowie ZS w Malachinie realizują naukę na poniżej określonych zasadach:

1)      zajęcia są nadal zdalne i realizowane są zgodnie z planem lekcji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na platformie Google Workspace ( Google G Suite ) w pierwszej kolejności na Google Meet i Classroom

2)      uczniowie klas 1A, 2AP, 2AG i 3E realizują zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i rewalidacyjnych w szkole (stacjonarnie)

3)       dla uczniów technikum zajęcia praktyczne z zakresu nauki zawodu mogą odbywać się w szkole (stacjonarnie) w dni wyznaczone w planie lekcji (z wyjątkiem 6 maja).

Od 18 do 28 maja 2021r. uczniowie ZS w Malachinie realizują naukę na poniżej określonych zasadach:

1)      Klasy 1B, 1T, 2TP, 2BP, 2BG, 2CP, 2CG, 2DP, 2DG:

a)      od 18 do 21 maja uczestniczą w zajęciach zdalnie, zgodnie z planem lekcji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na platformie Google Workspace ( Google G Suite ) w pierwszej kolejności na Meet ( wideolekcje),

b)       od 24 do 28 maja realizują zajęcia stacjonarnie, w szkole,

2)      Klasy 1C, 1D, 2TG, 3TEI, 3B, 3C, 3D:

a)      od 18 do 21 maja realizują zajęcia stacjonarnie, w szkole,

b)      od 24 do 28 maja uczestniczą w zajęciach zdalnie, zgodnie z planem lekcji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na platformie Google Workspace ( Google G Suite ) w pierwszej kolejności na Meet ( wideolekcje),

3)      uczniowie klas 1A, 2AP, 2AG , 3E realizują zajęcia stacjonarnie, w szkole

4)       dla uczniów technikum zajęcia praktyczne z zakresu nauki zawodu mogą odbywać się w szkole (stacjonarnie) w dni wyznaczone w planie lekcji.

Dyrektor Szkoły Elwira Bieszke-Binnebesel

Ponadto informuję, iż zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29.04 2021 ( Dz. U. 2021 poz. 824)

Uczniowie klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.