Szkoła 2mrowiecZakończenie rokuTargi edukacyjne 2016_2Gratulacje

Aktualności

Zarządzenie nr 11.2021 Dyrektora Szkoły z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie nr 11.2021 Dyrektora Szkoły z dnia 23 kwietnia 2021 r.

W związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22.04 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020  poz. 1389, 1830 i 1859. 1870, 1960, 2087, Dz.U.2021 poz.91, poz.202, poz. 283,poz.370, poz.448 , poz. 561, poz. 651, poz. 701, poz.752 )

 

Od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r.

uczniowie ZS w Malachinie realizują naukę na poniżej określonych zasadach:

  • zajęcia zdalne realizowane są zgodnie z planem lekcji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na platformie Google Workspace (dawniej Google G Suite), w pierwszej kolejności na Google Meet ( wideolekcje)
  • uczniowie klas 1A, 2AP, 2AG i 3E uczestniczą w zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących i rewalidacyjnych w szkole
  • dla uczniów technikum zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu
    w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo mogą odbywać się w szkole (stacjonarnie)
  • w klasie 4TEI mogą odbywać się w szkole ( stacjonarnie) konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

 

Dyrektor Szkoły Elwira Bieszke-Binnebesel

 

Ponadto informuję, iż zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22.04 2021 ( Dz. U. 2021 poz. 752)

Uczniowie klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia 2021r. będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.