Szkoła 2mrowiecZakończenie rokuSzkoła 1Gratulacje

Aktualności

Zarządzenie nr 11.2021 Dyrektora Szkoły z dnia 16.04. 2021 r.

Zarządzenie nr 11.2021 Dyrektora Szkoły z dnia 16.04. 2021 r.

W związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15.04 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020  poz. 1389, 1830 i 1859. 1870, 1960, 2087, Dz.U.2021 poz.91, poz.202, poz. 283,poz.370, poz.448 , poz. 561, poz. 651, poz. 701 )

oznajmiam, że:

  1. od 19 do 25  kwietnia 2021 r. .:

1)      uczniowie ZS w Malachinie realizują naukę na poniżej określonych zasadach:

a)      zajęcia zdalne realizowane są zgodnie z planem lekcji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na platformie Google Workspace ( Google G Suite ), w pierwszej kolejności na Google Meet (wideolekcje)

b)      uczniowie klas 1A, 2AP, 2AG , 3E uczestniczą w zajęciach zdalnie

c)       dla uczniów technikum  przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021 r mogą odbywać się w szkole ( stacjonarnie) zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo,

d)     w klasie 4TEI mogą odbywać się w szkole ( stacjonarnie) konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor Szkoły Elwira Bieszke-Binnebesel

Ponadto informuję, iż zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15.04 2021 ( Dz. U. 2021 poz. 701

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 19 kwietnia 2021r. będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.