mrowiecTargi edukacyjne 2016_2Szkoła 2GratulacjeSzkoła 1

Aktualności

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki z 9 kwietnia 2021r.

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki z 9 kwietnia  2021r.
Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.
Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek. Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie.
Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników tzn.
od 12 do 18 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

 

Źródło: MEiN