Szkoła 1GratulacjeTargi edukacyjne 2016_2mrowiecSzkoła 2

Aktualności

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki z 26 marca 2021r. w sprawie praktycznej nauki zawodu młodocianych pracowników

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki z 26 marca 2021r. w sprawie praktycznej nauki zawodu młodocianych pracowników

Od 29 marca do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U.2021poz.561)