GratulacjemrowiecZakończenie rokuTargi edukacyjne 2016_2Szkoła 2

Aktualności

Zarządzenie nr 10.2021 Dyrektora Szkoły z dnia 20 marca 2021 r.

Zarządzenie nr 10.2021 Dyrektora Szkoły z dnia 20 marca 2021 r.

W związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.03 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830 i 1859. 1870, 1960, 2087, Dz.U.2021 poz.91, poz.202, poz. 283,poz.370, Dz.U.2021.448, poz. 502  )

 

  1. od 22 marca  do 9 kwietnia 2021 r. .:

1)      uczniowie ZS w Malachinie realizują naukę na poniżej określonych zasadach:

a)      zajęcia zdalne realizowane są zgodnie z planem lekcji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na platformie Google Workspace ( Google G Suite ) w pierwszej kolejności na Meet ( wideolekcje)

b)      uczniowie klas 1A, 2AP, 2AG i 3E uczestniczą w zajęciach zdalnie, zgodnie z planem lekcji,

 

  1. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Dyrektor Szkoły Elwira Bieszke-Binnebesel