mrowiecSzkoła 1Zakończenie rokuGratulacjeSzkoła 2

Aktualności

Zarządzenie nr 9.2021 Dyrektora Szkoły z dnia 12 .03 2021r.

Zarządzenie nr 9.2021 Dyrektora Szkoły z dnia 12 .03 2021r.

W związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12.03 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830 i 1859. 1870, 1960, 2087, Dz.U.2021 poz.91, poz.202, poz. 283,poz.370, Dz.U.2021.448  )

 

  1. od 15 do 28  marca 2021r. .:

1)    uczniowie ZS w Malachinie realizują naukę na poniżej określonych zasadach:

a)     zajęcia zdalne realizowane są zgodnie z planem lekcji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na platformie Google Workspace ( Google G Suite ) w pierwszej kolejności na Meet ( wideolekcje)

b)    uczniowie klas 1A, 2AP, 2AG , 3E uczestniczą w zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących i rewalidacyjnych tradycyjnie, stacjonarnie, zgodnie z planem lekcji,

2)    w klasach technikum zajęcia praktyczne mogą odbywać się w formie stacjonarnej w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

3)    W  klasie 4TEI mogą odbywać się  konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

 

  1. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Dyrektor Szkoły Elwira Bieszke-Binnebesel