GratulacjeSzkoła 2Targi edukacyjne 2016_2Szkoła 1mrowiec

Aktualności

Zarządzenie nr 5.2021 Dyrektora Szkoły z dnia 14 lutego 2021 r.

Zarządzenie nr 5.2021 Dyrektora Szkoły z dnia 14 lutego 2021 r.

W związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12.02 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830 i 1859. 1870, 1960, 2087, Dz.U.2021 poz.91, poz.202, poz. 283 )

  1. od 15 do 26 lutego 2021r. .:

1)      uczniowie ZS w Malachinie realizują naukę na poniżej określonych zasadach:

a)      zajęcia zdalne realizowane są zgodnie z planem lekcji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na platformie Google Workspace ( Google G Suite ) w pierwszej kolejności na Meet ( wideolekcje)

b)      uczniowie klas 1A, 2AP, 2AG , 3E uczestniczą w zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących i rewalidacyjnych tradycyjnie, stacjonarnie, zgodnie z planem lekcji, z tym, że w dniach  od 15 do 19 lutego 2021r. zdalnie, na zasadach określonych w ustępie 1 punkt 1 litera a)

2)      w klasach technikum zajęcia praktyczne mogą odbywać się w formie stacjonarnej w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

3)      W  klasie 4TEI mogą odbywać się  konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

 

  1. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Dyrektor Szkoły Elwira Bieszke-Binnebesel