Szkoła 1Szkoła 2Targi edukacyjne 2016_2GratulacjeZakończenie roku

Aktualności

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zakończenia I semestru i wywiadówek

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zakończenia I semestru i wywiadówek

Komunikat z 18 stycznia 2021r

Dyrektora Szkoły

w sprawie zakończenia I semestru i wywiadówek

 

W związku z COVID-19 w Zespole Szkół w Malachinie :

  1. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna w formie  online odbędzie się 28 stycznia 2021r.
  2. Uczniowie mają prawo poprawiać  przewidywane na I semestr oceny, najpóźniej do 27 stycznia 2021r.g.12,00
  3. Wywiadówki dla rodziców uczniów Zespołu Szkół w Malachinie w formie stacjonarnej nie odbędą się.
  4. Wychowawcy klas zostają zobowiązani do powiadamiania rodziców o nieklasyfikowaniu lub niedostatecznej ocenie z przedmiotu – w terminie od 29 stycznia do 2 lutego 2021r.
  5. Rodzice proszeni są o sprawdzenie ocen swoich dzieci w e-dzienniku oraz  kierowanie ewentualnych  pytań, wątpliwości i uwag do wychowawców i nauczycieli przedmiotu – z wykorzystaniem przede wszystkim e-dziennika.
  6. Rodzice zainteresowani spotkaniem w szkole z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu lub dyrektorem szkoły  proszeni są o telefon do szkoły 523986088 lub na emaila zsp_malachin@o2.pl celem  umówienie spotkania

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Malachinie Elwira Bieszke-Binnebesel