Zakończenie rokuSzkoła 2Targi edukacyjne 2016_2GratulacjeSzkoła 1

Aktualności

ZARZADZENIE DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE ORGANIZACJI NAUCZANIA W OKRESIE 18 - 31 STYCZNIA 2021

ZARZADZENIE DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE ORGANIZACJI NAUCZANIA W OKRESIE 18 - 31 STYCZNIA 2021

Zarządzenie nr 1 / 2021

Dyrektora Szkoły

z dnia 16 stycznia 2021 r.

 

W związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.01 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830 i 1859. 1870, 1960, 2087, Dz.U.2021 poz.92 ) postanawia się co następuje:

I. W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 roku:

1) uczniowie ZS w Malachinie realizują naukę na poniżej określonych zasadach:

a) zajęcia zdalne  realizowane są  zgodnie z planem lekcji  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na platformie Google Workspace ( Google G Suite ) w pierwszej kolejności na Meet ( wideolekcje)

b) uczniowie klas 1A, 2AP, 2AG, 3E uczestniczą w zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących i rewalidacyjnych tradycyjnie, stacjonarnie, zgodnie z planem lekcji.

2) w klasach technikum zajęcia praktyczne mogą odbywać się w formie stacjonarnej w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

3) W  klasie 4TEI mogą odbywać się  konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

II. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 

Dyrektor Szkoły Elwira Bieszke-Binnebesel