mrowiecTargi edukacyjne 2016_2Zakończenie rokuSzkoła 2Gratulacje

Aktualności

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie WYWIADÓWEK

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie WYWIADÓWEK

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Z 17.12.2020r

W związku z COVID-19 planowane na 17 grudnia 2020 r. wywiadówki dla rodziców nie odbędą się.

Wychowawcy klas zostają zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia  rodziców tych uczniów, którzy nie są klasyfikowani  lub są zagrożeni ocenami niedostatecznymi.

Rodziców proszę o sprawdzenie na e-dzienniku proponowanych ocen swoich dzieci.  Przypominam również, iż nastąpiła  zmiana terminu zakończenia I semestru i terminu Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej (z 21 stycznia na 28 stycznia) oceny przewidywane będą wystawiane do 23 grudnia włącznie. Przewidywaną ocenę uczeń ma prawo poprawić.

 

Elwira Bieszke dyrektor szkoły