Szkoła 2Szkoła 1Targi edukacyjne 2016_2Gratulacjemrowiec

Aktualności

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie praktycznej nauki zawodu

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie praktycznej nauki zawodu
Zarządzenie nr 12.2020

Dyrektora Szkoły

z dnia 26  listopada  2020r.

 

 

W związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830 i 1859. 1870, 1960, 2087)

1.

od 30 listopada 2020r.  do 3 stycznia 2021r.:

1)      uczniowie ZS w Malachinie realizują naukę zdalną na zasadach określonych  w

Zarządzeniu nr  9/2020r Dyrektora Szkoły z dnia 18 października  2020r. tzn:

 

 

a)      zajęcia zdalne  realizowane są  zgodnie z planem lekcji  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na platformie Google Workspace ( Google G Suite ) w pierwszej kolejności na Meet ( wideolekcje)

 

 

b)

uczniowie klas 1A, 2AP, 2AG , 3E uczestniczą w zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących i rewalidacyjnych tradycyjnie, stacjonarnie, zgodnie z planem lekcji.

 

2)

w klasach technikum zajęcia praktyczne mogą odbywać się w formie stacjonarnej w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

 

2.       Od 30 listopada 2020r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 

 

Dyrektor Szkoły Elwira Bieszke-Binnebesel