Targi edukacyjne 2016_2Zakończenie rokuSzkoła 2Szkoła 1mrowiec

Aktualności

Komunikat Dyrektora Szkoły - zarządzanie ws zdalnego nauczania do 29 listopada

Komunikat Dyrektora Szkoły - zarządzanie ws zdalnego nauczania do 29 listopada

Zarządzenie nr 10.2020

Dyrektora Szkoły

z dnia 7  listopada  2020r.

 

W związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830 i 1859. 1870, 1960) do 29 listopada 2020r.:

  1. uczniowie ZS w Malachinie realizują naukę zdalną na zasadach określonych  w Zarządzeniu nr  9/2020r Dyrektora Szkoły z dnia 18 października  2020r. tzn:

1)      zajęcia zdalne  realizowane są  zgodnie z planem lekcji  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na platformie Google Workspace ( Google G Suite ) w pierwszej kolejności na Meet ( wideolekcje)

2)      uczniowie klas 1A, 2AP, 2AG , 3E uczestniczą w zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących i rewalidacyjnych tradycyjnie, stacjonarnie,  zgodnie z planem lekcji.

  1. w klasie IV technikum zajęcia praktyczne przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, mogą odbywać się w formie stacjonarnej w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.
  2. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami (młodociany, który przed ukończeniem przygotowania zawodowego osiągnął pełnoletniość, kończy to przygotowanie na warunkach określonych dla młodocianych) są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

 

Dyrektor Szkoły Elwira Bieszke-Binnebesel