mrowiecTargi edukacyjne 2016_2Szkoła 2Szkoła 1Zakończenie roku

Aktualności

Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 23 października 2020 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 23 października  2020 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

W związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia…2020 r (, umieszczonego na stronie internetowej MEN jako projekt w dniu 23.10.2020r., zmieniającego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830 i 1859) informuję ze : w okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

 

Dyrektor Szkoły Elwira Bieszke-Binnebesel