Targi edukacyjne 2016_2GratulacjemrowiecSzkoła 2Szkoła 1

Aktualności

Zarządzenie nr 9/2020r Dyrektora Szkoły z dnia 18 października 2020r. w sprawie: funkcjonowania Zespołu Szkół w Malachinie z powodu ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciw

Zarządzenie nr 9/2020r Dyrektora Szkoły z dnia 18 października 2020r. w sprawie: funkcjonowania Zespołu Szkół w Malachinie z powodu ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciw

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia…2020 r. ( umieszczonego na stronie internetowej MEN jako projekt, nieopublikowanego na dzień wydania Zarządzenia) ) zmieniającego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389)
zarządzam co następuje:
1. Od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły w całości na czas gdy powiat chojnicki będzie w czerwonym obszarze (uczniowie będą się uczyli na odległość, zdalne nauczanie) a w części gdy powiat chojnicki będzie w obszarze żółtym ( hybrydowe, mieszane nauczanie)
1) zajęcia zdalne realizowane są zgodnie z planem lekcji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na platformie Google Workspace ( Google G Suite ) w pierwszej kolejności na Meet ( wideolekcje)
2) wideolekcje mogą odbywać się w czasie nie krótszym niż 30 minut
3) w hybrydowym ( mieszanym) systemie funkcjonowania szkoły zajęcia organizowane są w systemie rotacyjnym, (jeden tydzień nauki w domu, a drugi w szkole) tak by co najmniej 50% uczniów szkoły realizowało zajęcia w szkole, a nie więcej niż 50% zdalnie, na odległość
2. W przypadku gdy uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach zdalnie np. z powodu braku dostępu do internetu w domu , ma on obowiązek przybycia do szkoły zgodnie z planem lekcji i odbywać zajęcia z nauczycielem lub uczestniczyć w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły

3. Uczniowie klas 1A, 2AP, 2AG , 3E uczestniczą w zajęciach tradycyjnie, stacjonarnie, zgodnie z planem lekcji.

4. Uczniowie klas branżowych w dni, w których nie odbywają zajęć szkolnych (zdalnie lub stacjonarnie) realizują praktyczną naukę zawodu u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika
5. Zajęcia praktyczne z przedmiotów zawodowych uczniów technikum realizowane są w szkole lub zdalnie w zakresie w jakim z programu nauczania wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia.
6. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w szkole np. konsultacji, zajęć rewalidacyjnych, dydaktyczno-wychowawczych w grupach do 9 uczniów.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020r.
Dyrektor Szkoły Elwira Bieszke-Binnebesel