mrowiecZakończenie rokuGratulacjeSzkoła 2Targi edukacyjne 2016_2

Aktualności

REKRUTACJA 2020 - 2021. LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH

REKRUTACJA 2020 - 2021. LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

Ponizej link do pobrania list  uczniów zakwalifikowanych do Zespołu Szkół w Malachinie w dniu 12 sierpnia 2020 roku.

LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ W MALACHINIE

Kolejny etap rekrutacji to „WPROWADZANIE POTWIERDZEŃ WOLI PODJĘCIA NAUKI”,
czyli w okresie od 13 sierpnia 2020 r. od godz. 8.00 do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, uczniowie przynoszą oryginały świadectw i wyników egzaminu ósmoklasisty do szkół,
do których zostali zakwalifikowani.

Uczniowie, którzy już wcześniej złożyli oryginały ww. dokumentów i są zakwalifikowani do szkoły pierwszego wyboru, są już automatycznie do tych szkół przyjęci.

Uczniowie, którzy z różnych względów znaleźli się poza systemem elektronicznego naboru zostaną dopisani do oddziałów po 19 sierpnia 2020 r.

Publikacja list uczniów przyjętych do szkoły będzie miała miejsce dnia 19 sierpnia 2020 roku
o godzinie 14.00. Po tej dacie nastąpi tzw. „REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA”, w której szkoły będą przyjmowały uczniów na wolne jeszcze miejsca w utworzonych oddziałach.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej - Waldemar Czapiewski