Zakończenie rokuSzkoła 1Szkoła 2Gratulacjemrowiec

Aktualności

Komunikat w sprawie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Komunikat w sprawie zajęć praktycznych u pracodawców  dla uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Szanowni Państwo Dyrektorzy
branżowych szkół I stopnia
województwa pomorskiego

uprzejmie informuję, że od 29 czerwca 2020 r. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.
Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

W sprawie zmiany przepisów w powyższym zakresie proszę kontaktować się z Markiem Nowickim, starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Koordynatorem ds. Kształcenia Zawodowego, tel. 58 669 34 34, e-mail: marek.nowicki@kuratorium.gda.pl

 

Małgorzata Bielang
Pomorski Kurator Oświaty