Szkoła 1mrowiecTargi edukacyjne 2016_2GratulacjeSzkoła 2

Aktualności

REKRUTACJA 2020 - ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO ZESPOŁU SZKÓŁ W MALACHINIE

REKRUTACJA 2020 - ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO ZESPOŁU SZKÓŁ W MALACHINIE

DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ?

Szkolnictwo zawodowe w Czersku ma tradycję sięgającą czasów sprzed I wojny światowej. Zespół Szkół w Malachinie jest bezpośrednim spadkobiercą tych bogatych tradycji szkolnictwa zawodowego w Czersku. Dziś, we współpracy z ponad 150 pracodawcami,  mamy możliwość kształcenia uczniów w różnorodnych zawodach. Szkoła bardzo dobrze przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych: egzaminów zawodowych i matury, jest dobrze wyposażona - sale lekcyjne są skomputeryzowane, mamy nowoczesną salę sportową, kompleks Boisk Orlik, a od lat prowadzone badania, wśród uczniów kończących szkołę i absolwentów, potwierdzają bardzo wysoki poziom zadowolenia z wyboru szkoły i współpracy z nauczycielami oraz klimatu życzliwości i poczucia bezpieczeństwa.

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Rejestracja kandydatów do szkół odbywa się drogą elektroniczną.  Na stronie  internetowej Powiatu Chojnickiego www.chojnice.edu.com.pl kandydat loguje się i pobiera druk wniosku o przyjęcie do szkoły. ( zgodnie z Art.130 ust. 7 . ustawy o Prawo oświatowe ( Dz.U z 2017r. poz. 59 7).  Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych  publicznych szkół.

Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły w sekretariacie ZS w Malachinie

( Malachin, ul. Główna 11, tel. 52 398 6088, email:  zsp_malachin@o2.pl)  w terminie od 15  czerwca(poniedziałek) do 10 lipca (piątek) g.15,00.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Szczegóły rekrutacji w Zarządzeniu nr 7/2020 Dyrektora ZS w Malachinie ( w załączeniu)

  1. 1. TECHNIKUM  IM. AUGUSTYNA SZPRĘGI W MALACHINIE : języki obce angielski i niemiecki, jeden obowiązkowy przedmiot w zakresie rozszerzonym: język obcy, praktyki zawodowe w trzeciej klasie 6 i 4 tygodniowe z możliwością praktyk zagranicznych,

1) TECHNIK EKONOMISTA, może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji pracy, finansów, kadr,  itp.

5 letnie Technikum daje możliwość uzyskania:

  • wykształcenia średniego,
  • dyplomu technika ekonomisty  ( i świadectw w kwalifikacjach EKA04 - prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej  i EKA 05 - prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych)
  • świadectwa dojrzałości - matury.

2)      TECHNIK INFORMATYK w swojej pracy wykonuje szereg czynności związanych z obsługą komputera, projektuje bazy danych oraz arkusze kalkulacyjne, zajmuje się instalacją, wdrożeniami oraz obsługą oprogramowania użytkowego i sprzętu komputerowego. 5 -letnie Technikum daje możliwości uzyskania:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. AUGUSTYNA SZPRĘGI W MALACHINIE : ukończenie szkoły daje gwarancje zatrudnienia oraz możliwość dalszego kształcenia w liceum dla dorosłych, języki obce do wyboru: angielski lub niemiecki, praktyczna nauka zawodu w zakładach pracy, przedmioty teoretyczne zawodowe z wyjątkiem klasy wielozawodowej odbywają się w szkole, możliwość  dodatkowych kursów, wycieczek dydaktycznych, wizyt studyjnych, staży i stypendiów finansowanych z Urzędu Marszałkowskiego i UE. Oferowane zawody:

  • sprzedawca
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • stolarz
  • ślusarz
  • wielozawodowa w tym np. kucharz, fryzjer, rolnik, elektryk, piekarz, cukiernik, elektromechanik, kierowca mechanik,  murarz- tynkarz,  obuwnik, rolnik, tapicer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie itd - zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywają się w ramach 4 tygodniowych kursów w CKUiZ w Chojnicach lub innych ośrodkach kursowych.

BRANŻOWA SZKOŁA  I STOPNIA SPECJALNA - język angielski, bardzo atrakcyjne zajęcia rewalidacyjne połączone z wycieczkami dydaktycznymi, praktyczna nauka zawodu w  zakładach pracy, w tym w Spółdzielni Inwalidów "Równość" W Czersku.

ZS W MALACHINIE :

1)      z Urzędem Marszałkowskim realizuje projekty pozakonkursowe pn. "Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" współfinansowane ze środków Unii Europejskiej( Europejski Fundusz Społeczny), z którego, w latach 2017-2020 -  81 uczniów ZS w Malachinie otrzymało stypendia marszałkowskie,  35 uczniów ukończyło kursy spawania, kolejnych 30 oczekuje na termin realizacji,  27 uczniów ukończyło kursy księgowości komputerowej, 23 uczniów kurs EXCELA na potrzeby kadr i księgowości,  10 kurs stolarski, 7 kurs dekorowania potraw, 18 kurs fryzjerski, ponad 100 uczniów zrealizowało u pracodawców za wynagrodzeniem staże zawodowe,  organizowane są tzw. wizyty studyjne w renomowanych zakładach pracy

2)      z BBS START GmbH i niemieckim Powiatem Ludwigslust-Parchim od 2009 roku organizuje wyjazdy młodzieży do Niemiec

3)      organizuje liczne wycieczki dydaktyczne, konkursy, zawody szkolne i pozaszkolne, zajęcia pozalekcyjne  sportowe i teatralne, imprezy z udziałem zaproszonych gości itp, itd.

4)      uczy i zachęca do działalności społecznej i wolontariatu, w tym aktywnie uczestniczy w akcjach krwiodawstwa i DKMS, organizuje Akcje Wigilia dla rodzeństwa uczniów szkoły i dzieci z rodzinnych domów dziecka itp.

Zapraszamy na naszą stronę internetową (m.in. do wirtualnego zwiedzania szkoły) https://www.malachin.edu.pl,  jesteśmy też na Facebooku, poznaj nasz Fanpage i dołącz do nas jako uczeń w roku szkolnym 2020/2021!!!

Pozdrawiam wszystkich serdecznie Elwira Bieszke-Binnebesel dyrektor ZS w Malachinie