GratulacjeZakończenie rokuSzkoła 2Szkoła 1mrowiec

Aktualności

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY z dnia 4 czerwca 2020 w sprawie praktycznej nauki zawodu

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY z dnia 4 czerwca 2020 w sprawie praktycznej nauki zawodu

Drodzy pracodawcy i uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia – w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  ( Dz.U. 2020 poz. 953 ) :

W okresie od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla
uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.

W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrażą zgody na udział w zajęciach praktycznych oraz dla uczniów-młodocianych pracowników pozostałych klas branżowej szkoły I stopnia ( klas pierwszych i drugich) w czasie  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, mają   zastosowanie przepisy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. tj. zwolnienie ze świadczenia pracy.

Pozdrawiam serdecznie Elwira Bieszke- Binnebesel dyrektor ZS w Malachinie