Zakończenie rokuSzkoła 1mrowiecGratulacjeTargi edukacyjne 2016_2

Aktualności

PILNE !!! DYREKTOR ZS W MALACHINIE PRZEKAZUJE KOMUNIKAT KURATORIUM OŚWIATY

PILNE !!! DYREKTOR ZS W MALACHINIE PRZEKAZUJE KOMUNIKAT KURATORIUM OŚWIATY

Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy

Z  dniem 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje  art. 15f ustawy z dnia 31 marca 2020 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.  568).
„Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z  obowiązku świadczenia pracy.
Joanna Sawczyn
dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie ul. Sikorskiego 1C
Tel. 58 694 09 82

Kuratorium Oświaty w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 24 80-853 Gdańsk Tel. 58 322 29 00 Fax 58 322 29