Zakończenie rokuSzkoła 2mrowiecTargi edukacyjne 2016_2Gratulacje

Aktualności

Komunikat 3 Dyrektora Szkoły w sprawie koronawirusa !!!

Komunikat 3 Dyrektora Szkoły w sprawie koronawirusa !!!

Poniżej przedstawiam aktualizację wczorajszego komunikatu w sprawie praktycznej nauki zawodu uczniów branżowych szkół I stopnia w czasie zawieszenia zajęć z powodu pandemii koronawirusa.

Dyrektor Zespołu Szkół w Malachinie przekazuje do wiadomości wszystkim pracodawcom, uczniom Branżowej Szkoły I stopnia i ich rodzicom poniższy komunikat Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku oraz Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

  • Komunikat Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku dotyczący młodocianych pracowników realizujących naukę zawodu u pracodawcy

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Branżowych szkół I stopnia

W związku z Komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w  sprawie  zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, informuję, że:

  1. . uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły.
  2. . uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach; to znaczy, że tylko liczba dni (konkretne dni tygodnia), które zostały ustalone w każdej klasie w tygodniu jako zajęcia praktyczne organizowane u pracodawców, np. nauka zawodu u pracodawcy została ustalona na czwartek i piątek, to tylko w te dni młodociani pracownicy uczęszczają na naukę zawodu u pracodawcy.

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang

  • KOMUNIKAT MEN: „W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Jednocześnie informujemy, że w MEN prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki  pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

 

Ponadto Dyrektor ZS w Malachinie informuje, iż wszelkie zajęcia sportowe zaplanowane w Sali Sportowej w Malachinie zostają odwołane do 25 marca 2020r.

Elwira Bieszke-Binnebesel dyrektor ZS w Malachinie