GratulacjeSzkoła 2Targi edukacyjne 2016_2mrowiecSzkoła 1

Aktualności

Zebranie rodziców wszystkich klas 12 września 2019

Zebranie rodziców wszystkich klas 12 września 2019

W dniu 12 września 2019r ( czwartek ) o godz. 16,00 odbędzie się spotkanie z rodzicami wszystkich klas

Program spotkania:

  1. I. W Sali sportowej ZS w Malachinie, godz. 16,00:

1) Przedstawienie nauczycieli, Informacja o organizacji roku szkolnego 2019/2020 ( ref. Dyr. szkoły Elwira Bieszke) ,  terminarz pracy szkoły, dziennik elektroniczny itp

2) Przedstawienie warunków ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków NNW uczniów ( przedstawiciele zakładów ubezpieczeń)

3) Wyniki egzaminów zewnętrznych w ZSP w Malachinie – egzaminy maturalne i potwierdzające kwalifikacje zawodowe w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum oraz podstawowe informacje o egzaminach maturalnych i w zawodach w roku szkolnym 2019/2020, Informacja o współpracy szkoły z Urzędem Marszałkowskim w zakresie stypendiów, staży, kursów ( ref. Dyrektor szkoły Elwira Bieszke)

  1. II. Spotkanie z wychowawcami klas - w salach lekcyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem ( omówienie spraw klasowych, tematów zajęć z wychowawcą, wychowania do życia w rodzinie, PSO, zapoznanie rodziców z najważniejszymi sprawami wychowawczymi, opiekuńczymi i dydaktycznymi w tym: praktykami i praktyczną nauka zawodu, ubezpieczeniem NNW, złożenie przez rodziców klas pierwszych deklaracji i oświadczeń m.in. w sprawie lekcji religii, wybór lub uzupełnienie rady rodziców, itp.)

Lp.

Klasa

sala

Zawód

Wychowawca

1

1AP

6

kucharz 1, monter zabudowy i robót wyk.w budownictwie 1, obuwnik 7, sprzedawca 2

Ewa Bloch

2

1AG

7

fryzjer 2, kucharz 1, obuwnik 2, sprzedawca 1

Beata Łobocka

3

1BP

12

blacharz sam. 1, elektryk 1, kamieniarz 1, kierowca-mechanik 1, lakiernik sam. 1, mechanik poj.sam. 17, monter zabudowy i robót wyk.w budownictwie 2, rolnik 2, ślusarz 4

Janusz Sękowski

4

1BG

3

elektryk 2, kierowca-mechanik 1, kucharz 7, mechanik poj.sam. 16, monter sieci instalacji i urz.sanit. 1, monter zabudowy i robót wyk.w budownictwie 1, ślusarz 4

Tomasz Rolbiecki

5

1CP

13

kucharz 7, murarz-tynkarz 2, obuwnik 1, piekarz 1, przetwórca mięsa 1, sprzedawca 16

Renata Jaworska

6

1CG

14

fryzjer 1, sprzedawca 31, tapicer 1

Dorota Thiede

7

1DP

23

fryzjer 19, kucharz 1, stolarz 11

Dariusz Ossowski

8

1DG

24

fryzjer 13, kominiarz 1, monter zabudowy i robót wyk.w budownictwie 3, murarz-tynkarz 3, rolnik 1, stolarz 7

Elżbieta Gornowicz

9

1T pods

21

17 ekonomista, 9 informatyk

Piotr Kosobucki

10

1TEI

gim

2

18 ekonomista, 10 informatyk

Kamila Cierzan-Czapiewska

11

2B

4

Mechanik pojazdów  samochodowych 17, blacharz samochodowy 2, ślusarz 6,  murarz-tynkarz 2,  monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych 1

Mateusz Kaszubowski

12

2C

11

Sprzedawca 18, stolarz 9, rolnik 4

Gabriela Wrycza

13

2D

14

Cukiernik 1, elektryk 1, fryzjer 8, kucharz 9, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 5, piekarz 2, sprzedawca 2

Iwona Nakielska

14

2E

6

Kamieniarz 1, kucharz 1, mechanik pojazdów samochodowych 2, obuwnik 3, rolnik 1, stolarz 3

Ewa Bloch

15

2TEI

1

technik ekonomista 19, technik informatyk 16

Joanna Jasińska

16

3B

S.spo

Mechanik pojazdów  samochodowych 8, ślusarz 4, murarz-tynkarz 4, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1, piekarz 2, cukiernik 1, wędliniarz 1, kierowca mechanik 1, elektromechanik pojazdów samochodowych 1, blacharz sam. 1

Mariusz Jażdżewski

17

3C

S.sp

sprzedawca 16, kucharz 6, stolarz 3, fryzjer 5, ogrodnik 1, tapicer 2,

Mirosława Lorek-Czapiewska

18

3E

S.spor

obuwnik 5, sprzedawca 1, mechanik poj.sam. 1, ślusarz 1

Kamila Cierzan-Czapiewska

19

3TEI

S.sp

ekonomista  13, informatyk  9

Iwona Chmielewska

20

4TEI

SS

technik ekonomista 15, technik informatyk 12

Marcin Czapiewski

Wychowawca klasy ......                                      Dyrektor ZSP w Malachinie