GratulacjeTargi edukacyjne 2016_2Zakończenie rokuSzkoła 2mrowiec

Aktualności

501 UCZNIÓW ROZPOCZĘŁO ROK SZKOLNY W ZESPOLE SZKÓŁ W MALACHINIE

501 UCZNIÓW ROZPOCZĘŁO ROK SZKOLNY  W ZESPOLE SZKÓŁ W MALACHINIE

2 września  o godz.1000,  501  uczniów, w tym. 253 klas pierwszych, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia im. Augustyna Szpręgi w Zespole Szkół  w Malachinie, rozpoczęło rok szkolny 2019-2020.

Kształcenie zawodowe podjęło w tym roku znacznie więcej uczniów, co cieszy, zważywszy na wysokie wyniki egzaminów w szkole zawodowej, liczne oferty pracy dla absolwentów mających konkretny zawód, a także stypendia, kursy, wizyty studyjne, staże  pozyskiwane ze środków UE za pośrednictwem urzędu marszałkowskiego dla uczniów klas technikum i szkoły branżowej  (z tej formy wsparcia  roku szkolnym 2018/2019 skorzystało ponad 120 uczniów ZSP w Malachinie).

Edukację w klasach pierwszych podjęło w 2019 roku: 19 techników informatyków, 34 techników ekonomistów,33.mechaników pojazdów samochodowych, 50 sprzedawców, 18 stolarzy, 35 fryzjerów , 17 kucharzy, 8 ślusarzy , 3 rolników , 7 monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 3 elektryków, 5  murarzy-tynkarzy, 10 obuwników, 1 piekarzy, 1 blacharz samochodowych , 1  monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, 1 kamieniarz,  2 kierowców-mechaników, 1 lakiernik samochodowy, 1 przetwórca mięsa, 1 tapicer

Podczas uroczystości dyrektor ZS w Malachinie Elwira Bieszke-Binnebesel przedstawiła pokrótce zadania szkoły na nowy rok szkolny, pogratulowała uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego p. Mariuszowi Jażdżewskiemu , a p. Joannie Jasińskiej  awansu na nauczyciela mianowanego,  przedstawiła, szczególnie uczniom klas pierwszych, grono pedagogiczne

Rok szkolny 2019-2020 będzie bardzo pracowitym rokiem w związku z przyjęciem do szkoły do tzw. podwójnego rocznika absolwentów szkół podstawowych i ostatniego rocznika gimnazjów, wdrażaniem reformy kształcenia zawodowego z 2017r. i wprowadzeniem od września 2019r nowych podstaw programowych kształcenia zawodowego dla uczniów klas pierwszych, egzaminami maturalnymi, egzaminami zawodowymi w dwóch sesjach: zimowej i letniej, licznymi akcjami i imprezami szkolnymi, w tym: świętem 60 lecia szkoły ,4 szkolnymi akcjami krwiodawstwa, Akcją Wigilia , itp itd.

Dyrektor szkoły życzyła wszystkim uczniom , nauczycielom i pracownikom - pasji i radości w działaniach szkolnych i pozaszkolnych, a ponadto dużo wzajemnej empatii  i  dobrego pod każdym względem roku szkolnego 2019/2020!

Elwira Bieszke-Binnebesel dyrektor ZSP w Malachinie

W naszej GALERII zdjęcia wykonane przez panią Patrycję Linda !!!