Szkoła 2Targi edukacyjne 2016_2mrowiecGratulacjeZakończenie roku

Aktualności

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie strajku w dniu 10 kwietnia 2019 r.

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie strajku w dniu 10 kwietnia 2019 r.

Środa 10 kwietnia będzie prawdopodobnie trzecim dniem strajku nauczycieli. Na podstawie posiadanej wiedzy o postawie nauczycieli  postanawiam co nastepuje: uczniowie z klas I i II branżowej szkoły I stopnia specjalnej wyjeżdżają na zaplanowaną wcześniej wycieczkę, uczniowie klas branżowej szkoły I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej udają się na praktyczną naukę zawodu, ponieważ są pracownikami zakładów pracy, z którymi zawarli umowy o pracę. Gdy szkoła nie organizuję dla nich zajęć teoretycznych, a tak będzie z dużym prawdopodobieństwem jutro, to mają obowiązek stawić się w gotowości do pracy w swoich zakładach pracy. Przypominam, że pracowników młodocianych, którzy ukończyli 16 rok życia obowiązuje 8 godzinny dzień pracy.

Dla klas technikum w dniu jutrzejszym Dyrektor szkoły najprawdopodobniej nie będzie mógł zapewnić nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych. W związku z tym uczniowie ci, jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie, powinni pozostać w domach. Dla uczniów klas technikalnych, którzy z różnych przyczyn do szkoły jednak przyjdą, będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Waldemar Czapiewski - wicedyrektor