Szkoła 2Zakończenie rokumrowiecTargi edukacyjne 2016_2Szkoła 1

Aktualności

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie strajku w dniu 9 kwietnia 2019 r.

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie strajku w dniu 9 kwietnia 2019 r.

Wtorek 9 kwietnia będzie prawdopodobnie drugim dniem strajku nauczycieli. Na podstawie dostępnych mi informacji postanawiam co nastepuje: uczniowie klas branżowej szkoły I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej udają się na praktyczną naukę zawodu, ponieważ są pracownikami zakładów pracy, z którymi zawarli umowy o pracę. Gdy szkoła nie organizuję dla nich zajęć teoretycznych, a tak będzie z dużym prawdopodobieństwem jutro, to mają obowiązek stawić się w gotowości do pracy w swoich zakładach pracy.

Dla klas technikum w dniu jutrzejszym Dyrektor szkoły najprawdopodobniej nie będzie mógł zapewnić nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych i opiekunczych. W związku z tym uczniowie ci, jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie, powinni pozostać w domach. Dla uczniów klas technikalnych którzy z róznych przyczyn do szkoły jednak przyjdą będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Waldemar Czapiewski - wicedyrektor