Szkoła 1GratulacjemrowiecTargi edukacyjne 2016_2Zakończenie roku

Aktualności

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZSP W MALACHINIE

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZSP W MALACHINIE

3 września  o godz.10, 372  uczniów, w tym 131 klas pierwszych, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia im. Augustyna Szpręgi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie, w obecności radnego Powiatu Chojnickiego p. Zbigniewa Manii ,rozpoczęło rok szkolny 2018-2019.

Kształcenie zawodowe podjęło w tym roku więcej uczniów, co cieszy, zważywszy na wysokie wyniki egzaminów w szkole zawodowej, liczne oferty pracy dla absolwentów mających konkretny zawód, a stypendia, kursy, wizyty studyjne, staże  pozyskiwane ze środków UE za pośrednictwem urzędu marszałkowskiego dla uczniów klas technikum i zawodowej (z tej formy wsparcia  roku szkolnym 2017/2018 skorzystało ponad 180 uczniów ZSP w Malachinie).

Edukację w klasach pierwszych podjęło w 2018 roku : 16 techników informatyków, 18 techników ekonomistów, 19 mechaników pojazdów samochodowych 16 sprzedawców, 12 stolarzy, 9 fryzjerów ,8 kucharzy, 7 ślusarzy , 5 rolników , 5 monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 3 elektryków, 3 murarzy-tynkarzy, 3 obuwników, 2 piekarzy, 2 blacharzy samochodowych , 1 cukiernik , 1  monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych i1 kamieniarz.

Uczniowie rozpoczęli naukę w wyremontowanym budynku szkoły ( w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko –Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym –termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia,(...)  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego Inwestorem jest Powiat Chojnicki ,a wykonawcą, wyłonionym w przetargu, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe K. Kropidłowski). Inwestycja ta ma przyczynić się do ochrony środowiska, znacząco wpłynąć na czystość powietrza, ma zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i cieplnej, poprawić estetykę i komfort pracy uczniów i pracowników ZSP w Malachinie.

Podczas uroczystości dyrektor ZSP w Malachinie Elwira Bieszke-Binnebesel przedstawiła pokrótce zadania szkoły na nowy rok szkolny, pogratulowała uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego p. Justynie Rokita, p. Marcinowi Czapiewskiemu i p. Piotrowi Borowcowi, a p. Mateuszowi Kaszubowskiemu awansu na nauczyciela kontraktowego przedstawiła, szczególnie uczniom klas pierwszych, grono pedagogiczne, w tym nowego katechetę księdza Tomasza Bielickiego.

Rok szkolny 2018-2019 będzie bardzo pracowitym rokiem w związku z przygotowaniem do przyjęcia w 2019 roku tzw. podwójnego rocznika absolwentów szkół podstawowych i ostatniego rocznika gimnazjów, wdrażaniem reformy kształcenia zawodowego, egzaminami maturalnymi, egzaminami zawodowymi w dwóch sesjach: zimowej i letniej, licznymi akcjami i imprezami szkolnymi, w tym: świętem 60 lecia szkoły połączonym z festynem środowiskowym z okazji Dnia Dziecka, 4 szkolnymi akcjami krwiodawstwa, Akcją Wigilia ,obchodami 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości  itp itd.

Dyrektor szkoły życzyła wszystkim uczniom , nauczycielom i pracownikom - pasji i radości w działaniach szkolnych i pozaszkolnych, a ponadto dużo wzajemnej empatii  i  dobrego pod każdym względem roku szkolnego 2018/2019!

Pozdrawiam Elwira Bieszke-Binnebesel dyrektor ZSP w Malachinie