Szkoła 1GratulacjeSzkoła 2Targi edukacyjne 2016_2mrowiec

Aktualności

Zaproszenie na SPOTKANIE Z RODZICAMI

Zaproszenie na SPOTKANIE Z RODZICAMI

ZAPROSZENIE

W dniu 13 września 2018r ( czwartek ) o godz. 16,00 odbędzie się spotkanie z rodzicami wszystkich klas

Program spotkania:

  1. I. W Sali sportowej ZSP w Malachinie, godz. 16,00:

1) Przedstawienie nauczycieli, Informacja o organizacji roku szkolnego 2018/2019 ( ref. Dyr. szkoły Elwira Bieszke) ,  terminarz pracy szkoły, dziennik elektroniczny itp

2) Wyniki egzaminów zewnętrznych w ZSP w Malachinie – egzaminy maturalne i potwierdzające kwalifikacje zawodowe w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum oraz podstawowe informacje o egzaminach maturalnych i w zawodach w roku szkolnym 2018/2019 ( ref. Dyrektor szkoły Elwira Bieszke)

3) Informacja o współpracy szkoły z Urzędem Marszałkowskim w zakresie stypendiów, staży, kursów ( ref. Dyrektor szkoły Elwira Bieszke)

  1. II. Spotkanie z wychowawcami klas - w salach lekcyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem ( omówienie spraw klasowych, tematów zajęć z wychowawcą, wychowania do życia w rodzinie, PSO, zapoznanie rodziców z najważniejszymi sprawami wychowawczymi, opiekuńczymi i dydaktycznymi w tym: praktykami i praktyczną nauka zawodu, ubezpieczeniem NW, złożenie przez rodziców klas pierwszych deklaracji i oświadczeń m.in. w sprawie lekcji religii, wybór lub uzupełnienie rady rodziców, itp.)

Lp.

Klasa

sala

Liczba uczniów

Zawód

Wychowawca

1

1B

4

29

Mechanik pojazdów  samochodowych 17, blacharz samochodowy 2, ślusarz 7,  murarz-tynkarz 2,  monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych 1

Mateusz Kaszubowski

2

1C

11

29

Sprzedawca 16, stolarz 9, rolnik 4

Gabriela Wrycza

3

1D

2

27

Cukiernik 1, elektryk 3, fryzjer 9, kucharz 7, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 5, piekarz 2

Iwona Nakielska

4

1E

biblioteka

12

Kamieniarz 1, kucharz 1, mechanik pojazdów samochodowych 2, murarz – tynkarz 1, obuwnik 3, rolnik 1, stolarz 3

Ewa Bloch

5

1TEI

1

34

technik ekonomista 18, technik informatyk 16

Joanna Jasińska

6

2B

12

26

Mechanik pojazdów  samochodowych 11, ślusarz 4, elektryk 1, murarz-tynkarz 3, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1, piekarz 2, cukiernik 1,wędliniarz 1, kierowca mechanik 1, elektromechanik pojazdów samochodowych 1,

Mariusz Jażdżewski

7

2C

3

28

Sprzedawca 12, kucharz 6, stolarz 4, fryzjer 4, ogrodnik 1, tapicer 1,

Mirosława Lorek-Czapiewska

8

2E

Pokój Orlik

6

Obuwnik 5, sprzedawca 1,

Kamila Cierzan-Czapiewska

9

2TEI

14

21

Ekonomista  11, informatyk  10

Iwona Chmielewska

10

3B

13

29

Mechanik pojazdów  samochodowych 16, ślusarz 9, blacharz samochodowy 3, elektryk 1,

Magdalena Kucharska

11

3C

21

29

Sprzedawca 21, kucharz 8

Piotr Kosobucki

12

3D

15

28

Fryzjer 11, murarz-tynkarz 5, obuwnik 1, piekarz 1, rolnik 1, stolarz 7, tapicer 2

Elżbieta Gornowicz

13

3E

7

10

Obuwnik 3, mechanik pojazdów samochodowych 1, sprzedawca 1, stolarz 2, rolnik 1, fryzjer 1, ślusarz 1

Beata Łobocka

14

3TEI

S sport

28

Technik ekonomista 16, technik informatyk 12

Marcin Czapiewski

15

4TEI

22

33

Technik ekonomista 19, technik informatyk 14

Renata Jaworska

Wychowawca klasy ......                                                               Dyrektor ZSP w Malachinie