Targi edukacyjne 2016_2Szkoła 2mrowiecGratulacjeZakończenie roku

Aktualności

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZSP W MALACHINIE

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZSP W MALACHINIE

W poniedziałek 4 września  o godz.10.00  350  uczniów, w tym 81  klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia im. Augustyna Szpręgi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie rozpoczęło rok szkolny 2017/2018.

Kształcenie zawodowe podjęło w tym roku mniej uczniów niż w poprzednich latach, co niepokoi, zważywszy na wysokie wyniki egzaminów w szkole zawodowej, liczne oferty pracy dla absolwentów mających konkretny zawód, stypendia i kursy pozyskiwane ze środków UE za pośrednictwem urzędu marszałkowskiego dla uczniów klas technikum i zawodowej ( w 2017 roku dla 81 uczniów ZSP w Malachinie) , a także bardzo dobre opinie o szkole wyrażane m.in. przez uczniów klas promocyjnych i kończących szkołę w anonimowych ankietach ewaluacyjnych.

Edukację w klasach pierwszych podjęło w 2017 roku : 10 techników informatyków, 11 techników ekonomistów, 13 sprzedawców, 11 mechaników pojazdów samochodowych, 1 elektryk, 3 murarzy-tynkarzy, 1 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 2 piekarzy, 1 cukiernik ,6 kucharzy, 4 stolarzy, 4 ślusarzy, 4 fryzjerów, 5 obuwników, 1 cukiernik, 1wędliniarz, 1 kierowca mechanik, 1 elektromechanik pojazdów samochodowych,  1 ogrodnik , 1 tapicer.

Podczas uroczystości dyrektor ZSP w Malachinie Elwira Bieszke-Binnebesel nawiązała do tragicznej nawałnicy z 11/12 lipca 2017r, przedstawiła pokrótce zadania szkoły na nowy rok szkolny w związku z wdrażaniem reformy szkolnictwa zawodowego, pogratulowała uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego p. Dorocie Borzyszkowskiej. przedstawiła , szczególnie uczniom klas pierwszych, grono pedagogiczne.

Rok szkolny 2017-2018 będzie wyjątkowo pracowitym rokiem - reforma kształcenia zawodowego, opracowanie i wdrożenie nowych statutów i planów wychowawczo-profilaktycznych, egzaminy maturalne, egzaminy zawodowe w kwalifikacjach, które odbywać się będą w dwóch sesjach: zimowej i letniej, liczne akcje w tym 3 szkolne akcje krwiodawstwa, Konferencja nt. przyszłości kształcenia zawodowego, Akcja Wigilia, święto szkoły połączone z dniem otwartym i festynem środowiskowym z okazji Dnia Dziecka ,...itp itd.

Dyrektor szkoły życzyła wszystkim uczniom , nauczycielom i pracownikom - pasji i radości w działaniach szkolnych i pozaszkolnych, a ponadto dużo wzajemnej empatii  i  dobrego pod każdym względem roku szkolnego 2017/2018!

Pozdrawiam Elwira Bieszke-Binnebesel dyrektor ZSP w Malachinie

W naszej galerii zdjęcia wykonane przez p. Dorotę Thiede