Szkoła 1Zakończenie rokumrowiecTargi edukacyjne 2016_2Szkoła 2

Aktualności

Ubezpieczenie NNW uczniów

Ubezpieczenie NNW uczniów

W górnym menu DLA RODZICÓW został umieszczony link do dokumentu PDF przedstawiajacego propozycje firmy InterRisk ubezpiueczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2017-2018

Zapraszam do zapoznania się z proponowanymi warunkami ubezpieczenia!

wc