Targi edukacyjne 2016_2Szkoła 1Zakończenie rokuSzkoła 2mrowiec

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie z rodzicami wszystkich klas pierwszych

Zaproszenie na spotkanie z rodzicami wszystkich klas pierwszych

Sz.P.

RODZICE UCZNIÓW KLAS:

1B, 1C, 1E, !TEI, 2TEI, 3TEI, 4TEI, 3B, 3C, 3D, 3E

ZAPROSZENIE

W dniu 21 września 2017r ( czwartek ) o godz. 16,00 odbędzie się spotkanie z rodzicami wszystkich klas pierwszych ( 1B, 1C, 1E, 1TEI,) klasy 2TEI, 3TEI,  oraz  klas kończących szkołę  w 2018 roku  3B, 3C,3D, 3E, 4TEI

Program spotkania:

  1. I. W Sali sportowej ZSP w Malachinie, godz. 16,00:

1) Informacja o organizacji roku szkolnego 2017/2018 ( ref. Dyr. szkoły Elwira Bieszke) – PSO ,rozkłady materiałów,  terminarz pracy szkoły, dziennik elektroniczny itp

2) zaprezentowanie oferty działań profilaktycznych prowadzonych przez MGOPS oraz funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego działającego w Poradni Leczenia Uzależnień w Czersku (ref. pracownik MGOPS w Czersku)

3) Wyniki egzaminów zewnętrznych w ZSP w Malachinie – egzaminy maturalne i potwierdzające kwalifikacje zawodowe w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum oraz podstawowe informacje o egzaminach maturalnych i w zawodach w roku szkolnym 2017/2018 ( ref. Dyrektor szkoły Elwira Bieszke)

4) Informacja o współpracy szkoły z Urzędem Marszałkowskim w zakresie stypendiów, staży, kursów ( ref. Dyrektor szkoły Elwira Bieszke)

  1. II. Spotkanie z wychowawcami klas - w salach lekcyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem ( omówienie spraw klasowych, tematów zajęć z wychowawcą, zapoznanie rodziców z najważniejszymi sprawami wychowawczymi, opiekuńczymi i dydaktycznymi w tym: praktykami i praktyczną nauka zawodu, ubezpieczeniem NW, tematami zajęć z wychowawcą, PSO, złożenie przez rodziców klas pierwszych deklaracji i oświadczeń m.in. w sprawie lekcji religii, wybór lub uzupełnienie rady rodziców, ankiety itp.)

Lp

Klasa

Sala

Zawód / profil/

Wychowawca

1

1B

12

Mechanik pojazdów  samochodowych 11, ślusarz 4, elektryk 1, murarz-tynkarz 3, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1, piekarz 2, cukiernik 1,wędliniarz 1, kierowca mechanik 1, elektromechanik pojazdów samochodowych 1,

Mariusz Jażdżewski

2

1C

3

Sprzedawca 12, kucharz 6, stolarz 4, fryzjer 4, ogrodnik 1, tapicer 1,

Mirosława Lorek-Czapiewska

3

1TEI

14

Technik ekonomista 11, technik informatyk 10

Iwona Chmielewska

4

2TEI

1

Technik ekonomista ,Technik informatyk

Marcin Czapiewski

5

3B

Sala sportowa

Mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, ślusarz

Dariusz Ossowski

6

3C

2

Sprzedawca , kucharz

Kazimierz Bieszke

7

3D

Sala sportowa

wielozawodowa

Tomasz Rolbiecki

8

3E

6

Wielozawodowa

Ewa Bloch

9

3TEI

4

Technik ekonomista, informatyk

Renata Jaworska

10

4TEI

11

Technik ekonomista, informatyk

Bartosz Jabłonecki

Dyrektor ZSP w Malachinie

mgr Elwira Bieszke-Binnebesel