mrowiecZakończenie rokuTargi edukacyjne 2016_2GratulacjeSzkoła 2

Aktualności

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

Uwaga,
informujemy, że zgodnie z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949), w kształceniu uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami gimnazjum, w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022 mogą być stosowane podręczniki do danych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z późn. zm.), dostosowanych do wieloletniego użytku.

W związku z powyższym zachowuje aktualność wykaz podręczników sporządzony na rok szkolny  2014/2015 z wyjątkiem podręczników do języka angielskiego i języka niemieckiego.

Poniżej linki do wykazów podręczników dla klas pierwszych technikum oraz branżowej szkoły I stopnia oraz linki do szczegółowego opisu podręczników do języka niemieckiego i języka angielskiego

I jeszcze jedna uwaga - wykazy zawierają tylko podręczniki do przedmiotów ogólnych. Podręczniki do przedmiotów zawodowych ze względu na rozszerzającą się szybko w ostatnim czasie ofertę wydawniczą, zostaną przedstawione przez nauczycieli na początku roku szkolnego.

Podręczniki dla klasy pierwszej technikum na rok szkolny 2017/2018

Podręczniki dla klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2017/2018

Podręcznik do języka angielskiego do klasy pierwszej technikum poziom podstawowy

Ćwiczenia do języka angielskiego do klasy pierwszej technikum poziom podstawowy

Podręcznik do języka angielskiego do klasy pierwszej technikum poziom rozszerzony - uwaga POZIOM 2 niebieska okładka!!!

Podręcznik do języka angielskiego do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia

Podręcznik do języka niemieckiego do klasy pierwszej technikum

Podręcznik do języka niemieckiego do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia