Zakończenie rokumrowiecSzkoła 1Targi edukacyjne 2016_2Szkoła 2

Aktualności

Kalendarium zmian systemu edukacji

Na mocy dwóch ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r.: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe, które zostały ogłoszone 11 stycznia 2017 r. obecne, 6-letnie szkoły podstawowe staną się 8-letnimi szkołami podstawowymi, podobnie 3-letnie licea ogólnokształcące stają się 4-letnimi liceami, a 4-letnie technika stają się 5-letnimi technikami. W systemie edukacji pojawią się dwustopniowe szkoły branżowe.

Gimnazja funkcjonujące w zespołach szkół ze szkołą podstawą lub liceum ogólnokształcącym zostaną włączone do tych szkół. Gimnazja funkcjonujące samodzielnie mogą zostać przekształcone w szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły branżowe lub zlikwidowane; decyzję podejmą gminy.

Poniżej link do pliku pdf zawierającego szczegółowe kalendarium zmian systemu edukacji:

Kalendarium zmian systemu edukacji