GratulacjeZakończenie rokuSzkoła 1mrowiecTargi edukacyjne 2016_2

Aktualności

Poczta kwiatowa i tort na zakończenie edukacji w Technikum im. Augustyna Szpręgi w Malachinie

Poczta kwiatowa i tort na zakończenie edukacji w Technikum im. Augustyna Szpręgi w Malachinie

28 kwietnia 2017r, w obecności, zaproszonych rodziców i nauczycieli, absolwenci klasy 4 Technikum im. Augustyna Szpręgi w Malachinie – kształcący się w zawodach technik ekonomista i informatyk zakończyli swoją edukację w ZSP w Malachinie.

Uroczystość, tak jak i w poprzednim roku,  rozpoczęła się pięknym akcentem - pocztą kwiatową dotarło do szkoły ponad 80 róż - dla absolwentów, ich rodziców i nauczycieli, jako prezent i jednocześnie gest usprawiedliwienia  nieobecności przekazany przez wnuczkę patrona szkoły panią Gabrielę  Depka -Wierzbicką.

Dyrektor szkoły Elwira Bieszke-Binnebesel podsumowała 4 lata edukacji ,pogratulowała klasie 4TEI i jej wychowawcy p. Piotrowi Kosobuckiemu oraz nauczycielom dobrych wyników w nauce i zachowaniu.

Najlepsza absolwentka Technikum im. Augustyna Szpręgi w Malachinie Joanna Górnowicz (średnia ocen za 4 lata 5,04 ),stypendystka stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, nagrodzona została okolicznościowym grawertonem, medalem i książkami ufundowanymi przez radę Rodziców i wnuczkę patrona szkoły p. Gabrielę Depka-Wierzbicką (od której otrzymała również osobisty list  z gratulacjami )  i została przedstawiona do nagrody Starosty.

Świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i nauczycieli , medale lub okolicznościowe grawertony wzorowego Absolwenta Technikum im. Augustyna Szpręgi otrzymały także stypendystki Marszałka Województwa Pomorskiego : Marta Przytarska , Magdalena Czapiewska i Sylwia Jeżewska . Podobnie nagrodzone zostały kolejne dwie stypendystki Marszałka Województwa Pomorskiego  Emila Bulman i Karolina Suchomska.

Szczególne podziękowania, medale i nagrody przyznane zostały Julii Czapiewskiej i Karolinie Grzywacz - za zaangażowanie i realizację wielu szlachetnych społecznych działań i akcji w tym krwiodawstwa, akcji Wigilia,  Studniówki, wolontariatu, itp ,

Za dobre wyniki w nauce, działalność na rzecz szkoły i jej reprezentowanie  np. poczcie sztandarowym, zawodach sportowych  wyróżnieni  zostali Agnieszka Kosecka, Alicja Czapiewska, Magdalena Szynwelska, Tomasz Słomiński, Paweł Węsierski, Kamil Radniecki, Szymon Pokrzywinski, Iwona Łangowska, Sylwia Jeżewska, Regina Pałubicka, Angelika Libera , Agnieszka Wiczanowska, Oliwia Łangowska. Tytuł mistrza sportu Technikum im. Augustyna Szpręgi w Malachinie przypadł w tym roku w pełni zasłużenie Krzysztofowi Klaman. Dyrektor szkoły pogratulowała  Szymonowi Pokrzywinskiemu i Pawłowi Węsierskemu zajęcia I miejsca w konkursie organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach na prezentację  multimedialną:   "Ja na rynku pracy za 5, 10, 15 lat..."

Gratulacje i życzenia absolwentom i ich rodzicom złożył  ks. Ariel Januszewski ,wychowawca p. Piotr Kosobucki oraz przewodnicząca samorządu uczniowskiego Alina Czapiewska. W imieniu abiturientów podziękowania, w formie anegdotek o nauczycielach, przekazał Szymon Pokrzywinski.

Wychowawca klasy p. Piotr Kosobucki, chcąc osłodzić chwilę pożegnania ze swoimi  uczniami, zafundował im wspaniały tort, którym poczęstowani zostali wszyscy uczestnicy uroczystości.

Absolwentom  Technikum, życzymy zdania egzaminów maturalnych oraz zawodowych i dorosłego życia zgodnie z przesłaniem, które cytując Władysława Bartoszewskiego przekazała w swoim wystąpieniu dyrektor szkoły "Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto!, ale tez i przesłaniem nieznanego autora : " W życiu wygrywa ten kto pokonał samego siebie - pokonał swój strach, swoje lenistwo, swoją nieśmiałość .."

Nad oprawą muzyczną uroczystości czuwali uczniowie klasy 2TEI Jakub Weltrowski i Kamila Plata, a zdjęcia zrobili  p. Waldemar Czapiewski i p. Dorota Thiede

Elwira Bieszke-Binnebesel, dyrektor ZSP w Malachinie