Szkoła 2Szkoła 1Targi edukacyjne 2016_2GratulacjeZakończenie roku

Aktualności

„DOBA PROFILAKTYKI” W ZSP W MALACHINIE

„DOBA PROFILAKTYKI” W ZSP W MALACHINIE

W czwartek 24 listopada br. o godz. 15.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Malachinie rozpoczęła  się tzw. „Doba profilaktyki”, która zakończyła się 25.11.br., piątek o godz. 7.00. W spotkaniu udział wzięło łącznie 46 uczniów z Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Augustyna Szpręgi w Malachinie.

Głównym celem akcji było poszerzenie świadomości młodzieży dotyczące konsekwencji podejmowania ryzykownych zachowań, mechanizmu uzależnienia oraz strat jakie mogą ponieść w wyniku eksperymentowania ze środkami odurzającymi. W trakcie spotkania omówiono konsekwencje uzależnień behawioralnych, w tym od Internetu i portali społecznościowych. Nawiązano także do tematu przemocy i cyberprzemocy.

Podczas zajęć warsztatowych z zaproszonymi psychologami i terapeutami, tj. panią Katarzyną Krzyżewską i panią Magdaleną Bienias – z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chojnicach, panem Michałem Winnickim psychologiem MEDICUS w Gdańsku, panem Marcin Piotrowski terapeutą ds. uzależnień w Starogardzie Gd., uczniowie poza zdobyciem wiedzy, mieli możliwość wyrażania własnego zdania i wymiany poglądów na poruszane tematy.  Spotkania z zaproszonymi gośćmi przeplatane były filmami tematycznymi, pt. „Cyberprześladowca”, „Pewnej nocy w Oslo”, „Pragnienie miłości”, „Cyberszantaż”. Ponadto  w czasie doby uczniom zapewniono zajęcia ruchowe podczas, których mogli doświadczyć zaburzeń koordynacji ruchowej i reakcji uczestnicząc w ćwiczeniach z wykorzystaniem alko gogli, oraz sprawdzić zawartość nikotyny  w płucach za pomocą smokolajzera dzięki współpracy z panią Iwoną Jażdżewską pracownikiem Stacji Sanitarno Epidemiologiczną  w Chojnicach, która na czas realizacji programu udostępniła w/w sprzęt można było urozmaicić  program profilaktyczny.

W ramach profilaktyki odbyło się również spotkanie nauczycieli z psychologiem panią Hanną Rosochowicz.

Na zakończenie ( ok. godz. 7 rano – piątek) każdy uczeń otrzymał skromny upominek  i pakiet ulotek z informacjami o szkodliwości nadużywania alkoholu, nikotyny, adresami instytucji wspierających rodziny i osoby uzależnione, informatory dotyczące HIV i AIDS. Uczniowie zostali zachęceni do zaangażowania się w rolę szkolnego lidera profilaktyki, którego zadanie miałoby polegać na rozmowach w środowisku rówieśniczym o szkodliwości używek, propagowaniu w środowisku szkolnym  zdrowego stylu życia, niesienia pomocy koleżeńskiej,  w trudnych sytuacjach proponowanie pomocy instytucjonalnej.

Organizatorem spotkania była pedagog szkolny Edyta Wulczyńska przy  współpracy nauczycieli pani Iwony Chmielewskiej opiekuna Samorządu Uczniowskiego, pana Bartosza Jabłoneckiego, który odpowiedzialny był za sprzęt nagłaśniający oraz przedstawienie informacji dotyczącej skali rozmiaru uzależnień od gier  komputerowych i Internetu, pana Marcina Czapiewskiego, który przeprowadził zajęcia sportowe w godzinach nocnych, pani Gabrieli Wrycza, która przeprowadziła warsztaty nt. HIV i AIDS i pani Beaty Łobockiej, która wspierała całą akcję.

Społeczność szkolna ZSP w Malachinie dziękuje Radzie Rodziców, a przede wszystkim dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku pani Sylwii Tomaszewskiej za wsparcie finansowe, bez którego nie można byłoby przeprowadzić wspomnianej akcji.

Edyta Wulczyńska