mrowiecSzkoła 2Targi edukacyjne 2016_2Zakończenie rokuSzkoła 1

Aktualności

19 uczennic ZSP w Malachinie stypendystkami Marszałka Województwa Pomorskiego

19 uczennic  ZSP w Malachinie stypendystkami Marszałka Województwa Pomorskiego

19 uczennic z ZSP w Malachinie - Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej  im. Augustyna Szpręgi w Malachinie  (Marta Korda, Paulina Wajdzik, Marta Jasnoch, Paulina Leper, Karolina Czapiewska, Magdalena Jeżewska, Weronika Glaza, Alicja Dróżdż, Karolina Hass, Alina Czapiewska, Joanna Górnowicz, Marta Przytarska, Sylwia Jeżewska, Magdalena Czapiewska, Emilia Bulman, Karolina Suchomska, Klaudia Magulska, Natalia Sprenga, Marzena Hudziak)  otrzyma stypendia  Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 206/2017 przyznawane w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego (Dział II, Rozdział III – Przedsięwzięcie pomocowe „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu pozakonkursowego:  „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2.

Projekt skierowany jest do uczniów – mieszkańców województwa pomorskiego, kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych i technikach  na terenie województwa, w zawodach odpowiadających Branżom kluczowym i wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza oraz wykazujących predyspozycje w przedmiotach zawodowych.

Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego było złożenie wniosku przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Stypendium mogło być przyznane uczniowi, który spełniał m.in. następujące kryteria dostępu: jest mieszkańcem województwa pomorskiego,  w roku szkolnym 2015/2016 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 4,75.

Dyrektor szkoły złożyła wnioski o stypendia dla 30 uczniów ZSP w Malachinie , którzy spełniali w/w kryteria , jednakże określone w regulaminie dodatkowe warunki ( dot. np. niepełnosprawności ucznia, prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego ) spowodowały ,że pomimo bardzo wysokiej średniej nie wszyscy mogli otrzymać stypendia . W sumie  w województwie pomorskim złożonych zostało ponad 1221 wniosków, z czego przyznano 413 stypendiów.

Program stypendialny będzie kontynuowany w latach 2016 -2020 dlatego dyrektor szkoły zaapelowała do wszystkich uczniów o wzmożoną pracę, a  w efekcie bardzo dobre wyniki w nauce, bo dzięki nim możliwe będzie uzyskanie stypendium w kwocie  2500 zł na rok.

Ponadto dyrektor szkoły w ramach „Programów motywacyjnych dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" zgłosiła do Urzędu Marszałkowskiego w sumie 53 uczniów ZSP w Malachinie na kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych,  w tym Księgowości komputerowej z elementami kadr i płac ( 25 uczniów) i  spawania z modułem cięcia palnikiem plazmowym ( 28 uczniów) Kursy te rozpoczną się na przełomie 2016 i 2017 roku.

Pozdrawiam Elwira Bieszke-Binnebesel dyrektor ZSP w Malachinie